poniedziałek, 16 października 2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/18WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO 
 KLASY 4

Wyspy szczęśliwe. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 4. Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza. Wydawnictwo Wiking
Matematyka z plusem 4. Małgorzata Dobrowolska i inni. Wydawnictwo GWO
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 4.  Bogumiła Olszewska i inni. Wydawnictwo Nowa Era
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy 4. Monika Gromek, Grażyna Klibach .Wydawnictwo Nowa Era
Informatyka. Podręcznik do informatyki dla klasy 4.Wanda Jochemczyk i inni
Wydawnictwo WSiP
Plastyka Podręcznik do plastyki dla klasy 4  Stanisław K. Stopczyk i inni
Wydawnictwo WSiP
Tajemnice przyrody 4. Podręcznik do przyrody dla klasy 4. Maria Marko-Worłowska . Wydawnictwo Nowa Era
Team up Plus dla klasy 4. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 4 Philippa Bowen i inni. Wydawnictwo OXFORD
Jak to działa. Podręcznik do techniki dla klasy 4. Lech Łabecki, Maria Łabecka.
Wydawnictwo Nowa Era

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia wersja B część 1/2
Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia wersja B część 2/2
Team up Plus dla klasy 4. Materiały ćwiczeniowe
Wyspy szczęśliwe. Zeszyt ćwiczeń do kształcenia językowego dla klasy 4
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY 5


Między nami 5. Podręcznik do języka polskiego dla lasy 5. Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek. Wydawnictwo GWO
Nowa Matematyka z plusem 5. Małgorzata Dobrowolska i inni. Wydawnictwo GWO
Historia wokół nas 5. Podręcznik do historii i społeczeństwa  dla klasy 5.  Radosław Lolo i inni. Wydawnictwo WSiP
Klucz do muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy 5. Urszula Smoczyńska i inni. Wydawnictwo WSiP
Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych  dla klasy 5.Wanda Jochemczyk i inni. Wydawnictwo WSiP
Plastyka Podręcznik do plastyki dla klasy 5.  Stanisław K. Stopczyk i inni
Wydawnictwo WSiP
Przyrodo, witaj! Podręcznik do przyrody dla klasy 5. Ewa Gromek i inni. Wydawnictwo WSiP
Team up Plus 2. Podręcznik do języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej.  Philippa Bowen i inni. Wydawnictwo OXFORD
Bądź bezpieczny na drodze. Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy 4-6. Bogumiła Bogacka-Osińska  i inni. Wydawnictwo WSiP

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia wersja B część 1/2
Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia wersja B część 2/2
Między nami 5.  Zeszyt ćwiczeń 1
Między nami 5. Zeszyt ćwiczeń 2


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY 6


Między nami 6. Podręcznik do języka polskiego dla lasy 6. Agnieszka Łuczak Anna Murdzek. Wydawnictwo GWO
Nowa Matematyka z plusem 6. Małgorzata Dobrowolska i inni. Wydawnictwo GWO
Historia wokół nas.. Podręcznik do historii i społeczeństwa  dla klasy 6. Wydawnictwo WSiP
Klucz do muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy 6. Urszula Smoczyńska i inni. Wydawnictwo WSiP
Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych  dla klasy 6.Wanda Jochemczyk i inni. Wydawnictwo WSiP
Plastyka Podręcznik do plastyki dla klasy 6  Stanisław K. Stopczyk i inni
Wydawnictwo WSiP
Przyrodo, witaj! Podręcznik do przyrody dla klasy 6. Ewa Gromek i inni. Wydawnictwo WSiP
Team up Plus 3. Podręcznik do języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej.  Philippa Bowen i inni. Wydawnictwo OXFORD
Technika na co dzień 4-6. Podręcznik do techniki dla klasy 4-6. Ewa Bubak i inni. Wydawnictwo WSiP

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia wersja B część 1/2
Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia wersja B część 2/2
Między nami 6.  Zeszyt ćwiczeń 1
Między nami 6. Zeszyt ćwiczeń 2


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY 7
Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla  klasy 7. Wydawnictwo Nowa Era
Matematyka z plusem 7 pod  red. Małgorzaty Dobrowolskiej. Wydawnictwo GWO
Świat chemii. Klasa  7 Anna Warchoł i inni. Wydawnictwo WSiP
Świat fizyki . Klasa 7 Barbara Sagnowska i inni. Wydawnictwo WSiP
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 7 Jarosław Kłaczkow i inni. Wydawnictwo Nowa Era
Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla  klasy 7.  Roman Malarz i inni.
Wydawnictwo Nowa Era
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 Małgorzata Jefimow Wydawnictwo Nowa Era
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy 7 Monika Gromek, Grażyna Klibach .Wydawnictwo Nowa Era
Plastyka Podręcznik do plastyki dla klasy 7 Stanisław K. Stopczyk i inni
Wydawnictwo WSiP
ALL Clear.  Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 7.  Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris.  Wydawnictwo Macmillan Education
Aktion Deutsch. Podręcznik do języka niemieciego dla klasy 7. Przemysław Gębal, Lena Biedroń
Informatyka. Podręcznik do informatyki dla klasy 7.Wanda Jochemczyk i inni
Wydawnictwo WSiP

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 7
Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 7
Nowe Słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy 7
ALL Clear.  Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy 7


wtorek, 3 października 2017

Konkurs czytelniczy "POŻERACZE KSIĄŻEK

Rusza nowa edycja międzyszkolnego konkursu dla klas IV-VII  "Pożeracze książek". Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie.Zapisy do konkursu przyjmujemy w bibliotece.IX WROCŁAWSKI KONKURS
„POŻERACZE KSIĄŻEK”REGULAMIN

I. ORGANIZATOR I PATRONAT
 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37.
 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta”.

II. CELE KONKURSU
 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 2. Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
 3. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

III. ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Do konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-7 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
 2. Konkurs trwa od października 2017 do maja 2018 r.
 3. Organizatorzy w październiku przesyłają do szkół dwie listy lektur- dla uczniów klas 4-5 i 6-7.
 4. Placówki, które chcą wziąć udział w konkursie, powinny do końca listopada wypełnić zgłoszenie i wysłać je pocztą elektroniczną na adres beata.wisniewska@sp107.wroclaw.pl (załącznik nr1)
 5. Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.
 6. Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów konkursu . Należy dokonać jednego z trzech zgłoszeń:
a)      dwóch uczestników z klas 4-5, lub
b)      dwóch uczestników z klas 6-7, lub
c)      jednego uczestnika z klas 4-5  i jednego uczestnika z klas 6-7
 1. Nazwiska i imiona uczniów (z podaniem klasy i numeru szkoły, której są reprezentantami) należy przesłać pocztą elektroniczną  do 30 kwietnia 2018 roku.
 2. Finał (bez dogrywki) odbędzie się 17 maja 2017 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu.
 3. Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z  40 zadań zamkniętych i otwartych (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur.
 4. W tym roku uczniowie klas 4-5 i 6-7 otrzymują inne testy, których treść  jest związana z listą lektur dla odpowiedniej kategorii wiekowej. Czas pracy: 45 minut.
 5. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) po 23.05.2015r.
IV. LEKTURY

Dla klas 4-5

            1. Szczygielski Marcin Czarny młyn
         2. Lois Lowry Posłaniec
         3. Magdalena Zarębska Projekt Breslau
         4. Brandon Mull Baśniobór cz.1.
         5. Flanagan John Drużyna cz.3.- Pościg
         6. Zbigniew Nienacki Nowe przygody pana Samochodzika
         7. Jerry Spinelli  Kraksa
          8. Michelle Paver Wilczy brat
         9. Maleszka Andrzej Magiczne drzewo.Gra
         10. Emilia Kiereś  Kwadrans

Dla klas 6-7
          1. Szczygielski Marcin Czarny młyn
         2. Lois Lowry Posłaniec
         3. Magdalena Zarębska Projekt Breslau
         4. Brandon Mull Baśniobór cz.1.
         5. Flanagan John Drużyna cz.3.- Pościg
          6. Zbigniew Nienacki Nowe przygody pana Samochodzika
         7. Jerry Spinelli  Kraksa
         8. Michelle Paver Wilczy brat
          9. John Green Gwiazd naszych wina
         10. Grażyna Bąkiewicz Muchy w butelce
        V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Prace uczniów sprawdzają organizatorzy Konkursu z SP 107.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
    przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do prac w ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie uzgodnionym z organizatorami.
5. Wszelkich informacji na temat Konkursu organizatorzy udzielają  telefonicznie pod numerem tel. SP 107:  71 798 68 37wew. 130 oraz elektronicznie :

poniedziałek, 2 października 2017

Październik - Miedzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Już od 18 lat na całym świecie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.Święto jest organizowane od 1999 roku przez: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANSHIP – IASL-Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego.


Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresować czytelniczych