wtorek, 3 października 2017

Konkurs czytelniczy "POŻERACZE KSIĄŻEK

Rusza nowa edycja międzyszkolnego konkursu dla klas IV-VII  "Pożeracze książek". Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie.Zapisy do konkursu przyjmujemy w bibliotece.IX WROCŁAWSKI KONKURS
„POŻERACZE KSIĄŻEK”REGULAMIN

I. ORGANIZATOR I PATRONAT
 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37.
 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta”.

II. CELE KONKURSU
 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 2. Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
 3. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

III. ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Do konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-7 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
 2. Konkurs trwa od października 2017 do maja 2018 r.
 3. Organizatorzy w październiku przesyłają do szkół dwie listy lektur- dla uczniów klas 4-5 i 6-7.
 4. Placówki, które chcą wziąć udział w konkursie, powinny do końca listopada wypełnić zgłoszenie i wysłać je pocztą elektroniczną na adres beata.wisniewska@sp107.wroclaw.pl (załącznik nr1)
 5. Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.
 6. Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów konkursu . Należy dokonać jednego z trzech zgłoszeń:
a)      dwóch uczestników z klas 4-5, lub
b)      dwóch uczestników z klas 6-7, lub
c)      jednego uczestnika z klas 4-5  i jednego uczestnika z klas 6-7
 1. Nazwiska i imiona uczniów (z podaniem klasy i numeru szkoły, której są reprezentantami) należy przesłać pocztą elektroniczną  do 30 kwietnia 2018 roku.
 2. Finał (bez dogrywki) odbędzie się 17 maja 2017 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu.
 3. Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z  40 zadań zamkniętych i otwartych (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur.
 4. W tym roku uczniowie klas 4-5 i 6-7 otrzymują inne testy, których treść  jest związana z listą lektur dla odpowiedniej kategorii wiekowej. Czas pracy: 45 minut.
 5. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) po 23.05.2015r.
IV. LEKTURY

Dla klas 4-5

            1. Szczygielski Marcin Czarny młyn
         2. Lois Lowry Posłaniec
         3. Magdalena Zarębska Projekt Breslau
         4. Brandon Mull Baśniobór cz.1.
         5. Flanagan John Drużyna cz.3.- Pościg
         6. Zbigniew Nienacki Nowe przygody pana Samochodzika
         7. Jerry Spinelli  Kraksa
          8. Michelle Paver Wilczy brat
         9. Maleszka Andrzej Magiczne drzewo.Gra
         10. Emilia Kiereś  Kwadrans

Dla klas 6-7
          1. Szczygielski Marcin Czarny młyn
         2. Lois Lowry Posłaniec
         3. Magdalena Zarębska Projekt Breslau
         4. Brandon Mull Baśniobór cz.1.
         5. Flanagan John Drużyna cz.3.- Pościg
          6. Zbigniew Nienacki Nowe przygody pana Samochodzika
         7. Jerry Spinelli  Kraksa
         8. Michelle Paver Wilczy brat
          9. John Green Gwiazd naszych wina
         10. Grażyna Bąkiewicz Muchy w butelce
        V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Prace uczniów sprawdzają organizatorzy Konkursu z SP 107.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
    przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do prac w ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie uzgodnionym z organizatorami.
5. Wszelkich informacji na temat Konkursu organizatorzy udzielają  telefonicznie pod numerem tel. SP 107:  71 798 68 37wew. 130 oraz elektronicznie :