piątek, 9 października 2020

VI Ogólnopolska Noc Bibliotek-zadanie 4

 Zadanie 4 

Uzupełnij tabelę. Wybierz przyczyny i skutki kwaśnych opadów oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu. Wpisz w odpowiednie kolumny tabeli odpowiadające im litery.

 

A.      Brak filtrów ochronnych na kominach zakładów przemysłowych

B.      Choroby układu oddechowego i krążenia

C.      Montaż katalizatorów samochodowych

D.      Nadmierna ilość spalin samochodowych

E.       Niszczenie budynków, pomników i metalowych konstrukcji

F.       Niszczenie i obumieranie lasów

G.     Powstawanie tlenków azotu w wyniku wysokotemperaturowego spalania paliw

H.      Sadzenie drzew i krzewów bardziej odpornych na działanie kwaśnych opadów

I.        Spalanie w piecach zasiarczonego węgla

J.        Stosowanie alternatywnych źródeł energii

K.      Wprowadzenie nowych technologii przemysłowych przyjaznych środowisku

L.       Wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych związanych z limitami emisji zanieczyszczeń

M.    Zmiana odczynu gleby i wody w zbiornikach wodnych

Przyczyny

Skutki

Sposób zapobiegania

 

 

 

 

PRZEŚLIJ ODPOWIEDŹ W CIĄGU  30 MINUT NA ADRES- bibliotekasp10@onet.eu