sobota, 24 września 2016

Międzyszkolny konkurs dla klas IV-VI "Pożeracze książek"

„POŻERACZE KSIĄŻEK”

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR I PATRONAT
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37.
2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta”.

II. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
2. Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
3. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

III. ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU
1. Do konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-6 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
2. Konkurs trwa od października 2016 do maja 2017 r.
3. Organizatorzy w październiku przesyłają listę lektur do szkół.
4. Placówki, które chcą wziąć udział w konkursie, powinny do końca listopada wypełnić zgłoszenie i wysłać je pocztą elektroniczną na adres beata.wisniewska@sp107.wroclaw.pl (załącznik nr1)
5. Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.
6. Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów konkursu.
7. Nazwiska i imiona uczniów (z podaniem numeru szkoły, której są reprezentantami) należy przesłać pocztą elektroniczną  do 30 kwietnia 2016 roku.
8. Finał (bez dogrywki) odbędzie się 18 maja 2017 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu.
9. Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z  40 zadań, wśród których znajdą się zadania otwarte (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur. Czas pracy: 45 minut.
10. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) po 23.05.2015r.
IV. LEKTURY

1. Lowry Lois Skrawki błękitu
2. St. John  Lauren Opowieść słonia
3. Nesbit Edith Pięcioro dzieci i coś
4. Colfer Eoin Artemis Fowl
5. Flanagan John Drużyna cz.2.- Najeźdźcy
6. Kosmowska Barbara Sezon na zielone kasztany
7. Szczygielski Marcin Arka czasu
8. Nowacka Ewa Śliczna Tamit
9. Maleszka Andrzej Pojedynek
10. Chmielewska Joanna Nawiedzony dom

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Prace uczniów sprawdzają organizatorzy Konkursu z SP 107.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu- załącznik nr 2. Nauczyciel prowadzący dostarcza zgody organizatorom w dniu finału.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do prac w ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie uzgodnionym z organizatorami.
5. Wszelkich informacji na temat Konkursu organizatorzy udzielają  telefonicznie pod numerem tel. SP 107:  71 798 68 37wew. 130 oraz elektronicznie :
bibliotekarz - pani Beata Wiśniewska beata.wisniewska@sp107.wroclaw.pl
nauczyciel j. polskiego – pani Dorota Bugajska dorota.bugajska@sp107.wroclaw.pl

Międzyszkolny konkurs dla klas II i III "Mole książkowe"

KONKURS „MOLE KSIĄŻKOWE” dla klas 2 – 3


Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu zaprasza uczniów wrocławskich szkół z klas drugich

 i trzecich do udziału w konkursie czytelniczym „Mole książkowe” w ramach akcji CAŁY WROCŁAW CZYTA.

Regulamin Konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 2 i 3.
Celem konkursu jest:
· doskonalenie umiejętności czytania,
· zachęcenie uczniów do uważnego czytania książek,
· poznawanie twórczości różnych autorów,
· uczenie systematyczności, konsekwencji, cierpliwości,
· kształtowanie pozytywnych postaw wobec świata i rówieśników.
Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie będą mogli:
·  wzbogacić swoje słownictwo,
· rozwinąć wyobraźnię,
. dowiedzieć się ciekawych rzeczy o życiu dzieci i młodzieży;
· doskonalić ortografię,
· spotkać ciekawych bohaterów,
·otrzymać tytuł „Mola Książkowego”.
Konkurs polega na przeczytaniu 4 książek oraz rozwiązaniu kart pracy z zadaniami nawiązującymi do ich treści. Uczestnicy w określonym terminie muszą przeczytać wskazaną pozycję i w swojej szkole wypełnić kartę pracy z  zadaniami (karty będą przesyłane do szkół pocztą e’mailową).
Za każde poprawnie wykonane zadania można zdobywać punkty. Suma zgromadzonych punktów, po każdym etapie wyłoni „Mola Książkowego” danej szkoły. Na koniec 2-3 uczniów z największą punktacją w swojej szkole weźmie udział 

w międzyszkolnym finale, który przewidziany jest na maj 2017 r. w SP 1.

W przypadku trudności z dostępem do lektury w bibliotece szkolnej, proponujemy korzystanie z bibliotek publicznych lub czytanie książki na miejscu w bibliotece.
Konkurs rozpocznie się w październiku 2016 r.

Polecane lektury i terminy do konkursu „Mole książkowe” w roku szk. 2016/2017:

·         B. Stenka: Oj, Hela. Łódź,.2006. październik/listopad
·         A. Maleszka: Czerwone krzesło. Kraków 2009. grudzień/styczeń
·         J. Grabowski: Finek. Olsztyn 1981. luty/marzec
·         A.Lindgren: Rasmus i włóczęga. Warszawa 2008. kwiecień/maj 


·         FINAŁ. Maj 2017  

Koło Przyjaciół Biblioteki

Zapraszamy chętnych uczniów na zajęcia Koła Przyjaciół Biblioteki, które odbywają się w środy od 8 do 8.45 w bibliotece.

czwartek, 1 września 2016

Narodowe Czytanie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza

Nasza szkoła, wzorem lat ubiegłych przyłączyła się do akcji Narodowe Czytanie, której patronuje Para Prezydencka. W tym roku czytamy fragmenty "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/17

Obecnie w bibliotece trwają prace związane z przyjęciem na stan biblioteki i udostępnieniem Wam podręczników.Biblioteka będzie nieczynna do 9 września.