niedziela, 30 listopada 2014

Kolejne ćwiczenia do zasady ą i ę.

Poniżej prezentujemy kolejne ćwiczenia do zasady ą i ę. Za tydzień nowa zasada ortograficzna- pisownia małej i wielkiej litery.

Ćwiczenie 1. Dopisz formy osobowe czasowników w czasie teraźniejszym. Podkreśl końcówki.
1 os.l poj. 
chorować ............................ ....krzyczeć ...................................
próżnować .............................. planować ..................................
krążyć ............................ .........mówić ....................................
3os.l.mn.
 narzekać ................................ żebrać .................................
ubliżać .................................... obrażać .....................................
kłócić się .............................podejrzewać ................................
Ćwiczenie 2.
Uzupełnij tekst literkami „ę”, „ą”, „om”, „em”, „on” lub „en”

Bol... mnie z...by, wi...c jutro pójd... z koleżank... do d...tysty. Lekarz wstawi mi pl...bę. Mama w nagrod.. obiecała mi pi...kny prez..t w postaci ksi..żki.Pokaż.. j... wszystkim koleg... W wakacje pojad... nad morze. B..dę odpoczywał z rodzin... w domku k...pingowym. Cały rok dobrze się uczył..., ponieważ wzi...łem sobie rady nauczycieli gł...boko do serca. Teraz czekaj... mnie dni pełne słońca i k...pieli morskich.

Ćwiczenie 3.
Poniższe wyrazy ułóż w pary. Wybierz 3 pary i ułóż zdania z poszczególnymi wyrazami ( w sumie 6 zdań ).
łąką, różą, chatom, wodom, chatą, łąkom, różom, wodą, mamą, mamom
Przykład: różą-różom
Ćwiczenie 4
Uzupełnij tekst literkami „ę”, „ą”, „om”, „em”, „on” lub „en”

Trwa II wojna światowa. Stolica Anglii, Londyn, jest b…bardowana przez ni…ieckie samoloty. Ludzie szukaj… bezpiecznego schr…ienia. W tej sytuacji miasto opuszcza także czworo dzieci: Łucja, Zuzanna, Edmund i Piotr. Maj… zamieszkać w domu profesora, na wsi. Tam odkrywaj… tajemnicz… szaf…, za któr… znajduje się Narnia - fantastyczna kraina. Dzieci przedostaj… się tam i walcz… z siłami dobra przeciwko złu. Niestety Emund pozwala złu zawładn…ć sob…. Trzeba go ratować. W powieści duż… rol… odgrywa stwórca Narni - lew Aslan. Poświ…ca on życie dla swojej krainy. Dzi…ki temu ożywa, a bohaterowie staj… si… wielkimi i pot…żnymi władcami. Powieść dotyczy odwiecznej walki dobra ze złem. Ma cechy baśni, wyst…puj… tu uosobione zwierz…ta, fantastyczne zdarz…ia: przemieszczanie si… dzieci ze świata fikcji do świata fantazji, s… tu także magiczne przedmioty, dobro zwyci…ża zło, postaci s… zestawione na zasadzie kontrastu (dobre i złe).
Ćwiczenie 5
Ułóż krzyżówkę do podanych niżej słów.
WĄTROBA, GOŁĄB, WĘDRÓWKA, GWIŻDŻĘ, WĄŻ, KSIĄŻKA, ZĄB, WYGLĄDAĆ, ŁĄKA

niedziela, 23 listopada 2014

Ćwiczenia ortograficzne do zasady ą i ę

Ćwiczenia należy przepisać (można wydrukować)  i uzupełnić zgodnie z poleceniem. Podpisane kartki z zadaniami proszę zostawić w bibliotece.


Zadanie 1. Dopisz formy czasownika według wzoru. Następnie uzupełnij podane zdania czasownikami w odpowiedniej formie.
Stanąć – stanąłem stanęła stanął
Wziąć – .............. ............ .................
Ciągnąć – .............. ............ .................
Minąć – .............. ............ .................

Moja klasa................................... na wysokości zadania.
W końcu ................................. sprawy w swoje ręce.
Marek zawsze .....................................tylko w swoją stronę.
Uważam, że Ania ................................. się z powołaniem.
Zadanie 2. Uzupełnij tekst literkami „ę”, „ą”, „om”, „em”, „on” lub „en”

Dziesi…ć lat min…ło od czasu, kiedy greckie okr…ty stan…ły u wybrzeży Troi. Dziesi…ty już rok greccy wojowie dobywaj… tego miasta. Niektórzy zap…nieli prawie, jak porzuc…a dawno ojczyzna wygl…dała. Zap…nieli, że był czas, gdy nie było wojny, gdy można było gospodarzyć spokojnie. Wyciągni…te na brzeg okr…ty greckie to jedyna nadzieja powrotu wojowników do ojczyzny. Bo może statki te rozwin… żagle i rusz… w drogę powrotn…. Nie wiadomo wprawdzie, kiedy to nast…pi i kto wróci, ni…niej okr…ty stanowi… dla wojska greckiego najcenniejsz… rzecz. By ich nieprzyjaciel nie zdołał uszkodzić, ubezpieczono je od str…y Troi mur… i row…, w tym obwarowaniu leży też obóz grecki.
Zadanie 3
Odmień podany rzeczownik w ramce i połącz z odpowiednim czasownikiem znajdującym się poniżej:
książka, babcia, żarówka, piłka, zakładka, bluzka, wstążka,
 zbiórka, noga, praca, potrzeba, kara, sensacja, dyskusja,
 konstytucja, wiedza, szkoda, aprobata, nadzieja, klęska
a. Czytał
b. Robił
c. Odwiedził
d. Złamał
e. Kopnął
f. Wkręcił
g. Haftował
h. Zawiązał
i. Rozpoczęła
j. Zorganizowała.
k. Widzieć
l. Wymierzyć
m. Zdobywać
n. Wywoływać
o. Zacząć
p. Naruszyć
q. Wyrządzić
r. Mieć
s. Uzyskać
t. Ponieść
Zadanie 4

Uzupełnij przysłowia odpowiednimi wyrazami.
Apetyt rośnie w ........ jedzenia.
Być ............... u nogi.
Darowanemu koniowi w ....... ........ nie zagląda.
Dla ................. nic trudnego.
Głupi ma zawsze .................
Jajko ...................... od kury.
Jak cię................, tak cię .........................
Kto pyta, nie ........
Lepszy wróbel w garści niż ........... na dachu.
 ................... chodzą parami.
Zadanie 5
Rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło.
1.spodenki do plażowania
2.pęcherzyk
3.przyrząd do mierzenia kątów
4.narząd owada
5.wprowadzić nieład (ązmćic- ułóż litery w odpowiedniej kolejności).
6.zdrobnienie od łąka
7.karteczka z wiadomościami-nielegalna na sprawdzianie.
8.owoc dębu.


1


2
4
3
5

1
2

4

5


6


7

6
83

Goście z Kiełczowa w bibliotece

   18 listopada odwiedziły nas grupy zerowe z Kiełczowa. Dzieci poznały naszą bibliotekę, chętnie odpowiadały na pytania i brały udział w zabawach ruchowych. Ponieważ zbliża się Światowy Dzień Pluszowego Misia, wysłuchały opowiadania o "Brzydkim misiu", malowały jego portrety z zawiązanymi oczami, układały puzzle, oglądały książki z wystawy " Miś w literaturze". Dzieci zaprzyjaźniły się z biblioteką i obiecały, że będą nas odwiedzać.
                                                                               

środa, 19 listopada 2014

Dzień Życzliwości - 21 listopada          21 listopada to szczególna okazja, by zastanowić się czy jesteśmy wobec siebie życzliwi, bo w tym dniu na całym świecie świętowany jest Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Tak naprawdę powinniśmy na co dzień być życzliwi, ale tego szczególnego dnia pamiętajmy o innych ludziach, uśmiechnijmy się do przypadkowo napotkanego przechodnia, pomóżmy starszej osobie wejść do tramwaju czy ciepło przywitajmy się z sąsiadem. Warto być życzliwym!
            W tym roku szczególnie życzliwe słowa skierujmy do osób starszych. Pamiętajmy, że ich doświadczenie i wiedza mogą być dla nas cenniejsze niż niejedna lekcja w szkole. Nie lekceważmy tego, co mówi do nas babcia czy dziadek. Poświęćmy im swój czas.

" Słuchaj, rozmawiaj, zrozum" to hasło tegorocznej akcji,

                         


W najbliższych dniach w bibliotece odbędzie się konkurs recytatorski pod hasłem:Przesłanie przyjaciela.Jeśli któregoś dnia poczujesz, że chce Ci się płakać. Zadzwoń do mnie...
Nie obiecuję, że Cię rozbawię, ale mogę płakać razem z Tobą...

Jeśli któregoś dnia zapragniesz uciec, nie bój się do mnie zadzwonić...
Nie obiecuję, że Cię zatrzymam, ale mogę pobiec z Tobą...

Jeśli któregoś dnia nie będziesz chciał nikogo słuchać. Zadzwoń do mnie....
Obiecuję być wtedy z Tobą i obiecuję być cicho...

Ale jeśli któregoś dnia zadzwonisz i nikt nie odbierze...
Przybiegnij do mnie bardzo szybko. Mogę Cię wtedy potrzebować...

Twój przyjaciel

sobota, 15 listopada 2014

Zasada pisowni ą i ę - do utrwalania w lisopadzie.

Litery ą, ę piszemy:
  • Gdy ą wymienia się na ę lub odwrotnie:


ą-ę        mąż-mężny
ę-ą        pięć-piąty


  • w rodzimych wyrazach, np.

dąb, krąg, gąszcz, kąt, mącić, piąty, pociąg, wąsy, ząb, będzie, dębowy, gęsty, kęs, ręka, tędy, węszyć, zęby;
  • w wyrazach zapożyczonych, ale całkowicie przyswojonych, np.

brąz, ląd, flądra, pąsowy, plądrować, cęgi, cętka, kolęda, pędzel, pręgierz, wędkować;

  • w formach czasu przeszłego przed l i ł, nawet jeśli w wymowie słychać o lub e np


zdjął, zdjęła
dotknęli, dotknęły
pragnąłem, pragnąłeś, pragnął,
pragn
ęłaś, pragnęłam, pragnęła, pragnęło,
pragn
ęliśmy, pragnęłyśmy, pragnęliście, pragnęłyście,
pragn
ęli, pragnęły;

  • w zakończeniach form bezosobowych niektórych czasowników, np.

stanąć, klęknąć, odpocząć, mówiąc, prosząc, zamykając, pchający, kochająca, wiążące, przyjęty, przypięta, zwinięta;

  • na końcu wyrazu:
-w formie 1. osoby l. poj. czasu teraźniejszego, np.

idę, biorę, proponuję

i czasu przyszłego prostego, np.


dojdę, zbuduję, zarzucę,

- w formie 3. osoby l. mn. czasu teraźniejszego, np.
opowiadają, umieją, podrzucają
i czasu przyszłego prostego, np.


utworzą, dopiszą, rozwiążą,

- w bierniku i narzędniku l. poj. rzeczowników rodzaju żeńskiego i męskiego zakończonych w mianowniku l. poj. na
-a oraz przymiotników i zaimków, np.

moją skromną osobę, naszą długą rozmową, swoją trudną decyzją, władcę, poetą,
  • w zakończeniach niektórych rzeczowników rodzaju nijakiego (w mianowniku, bierniku i wołaczu l. poj.), np.
cielę, imię, kurczę, prosię, strzemię, szczenię, plemię, źrebię
(w dopełniaczu, celowniku, bierniku, narzędniku, miejscowniku i wołaczu l. mn.) np.


cieląt, cielętom, cielęta, cielętami, cielętach, cielęta,
  • w zaimkach osobowych (w bierniku l. poj.), np.

cię, się, mię

W poniedziałek - 24 listopada podamy pierwsze ćwiczenia do tej zasady.

POWODZENIA!!!


czwartek, 13 listopada 2014

Szkolny konkurs ortograficzny o tytuł "MISTRZA ORTOGRAFII" !!!

Już w najbliższy poniedziałek rusza szkolny konkurs ortograficzny o tytuł "MISTRZA ORTOGRAFII". Regulamin konkursu zamieścimy wkrótce.