środa, 3 czerwca 2020

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW*
I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK
(*przed zwrotem proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami zwrotu)

8.06.2020
PONIEDZIAŁEK

godzina 8.00-13.00-2A, 2B, 2C, 2D, 2E
godzina 13.00-16.00-1A, 1B, 1C, 1D


9.06.2020
WTOREK

godzina 8.00-12.00-3A, 3B, 3C, 3D
godzina 12.00-16.00-4A, 4B, 4C

10.06.2020
ŚRODA

godzina 8.00-12.00-6A, 6B, 6C, 6D, 6E
godzina 12.00-16.00-6F, 6G, 6H, 6I

15.06.2020
PONIEDZIAŁEK

godzina 8.00-12.00-8A, 8B, 8C, 8D
godzina 12.00-16.00-7A, 7B, 7C, 7D, 7E

19.06.2020
PIĄTEK

godzina 8.00-12.00-5A, 5B, 5C, 5D
godzina 12.00-16.00-5E, 5F, 5G, 5H

TERMIN DODATKOWY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW
I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK


(dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli zwrócić podręczników w wyznaczonym terminie!)
16.06.2020 GODZINA 13.00-16.00
17.06.2020 GODZINA 13.00-16.00
18.06.2020 GODZINA 13.00-16.00
oraz
22.06.2020 GODZINA 8.00-16.00
23.06.2020 GODZINA 8.00-16.00
24.06.2020 GODZINA 8.00-16.00
25.06.2020 GODZINA 8.00-16.00

ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK


 Uczeń lub rodzic dokonujący zwrotu podręczników szkolnych lub książek powinien
zachować ogólne zasady bezpieczeństwa (usta i nos zasłonięte maseczką, dezynfekcja rąk,
zachowane odległości).
 ZWROT ODBYWA SIĘ PRZEZ PORTIERNIĘ.
Komplet podręczników oraz zwracane do biblioteki książki należy zapakować w reklamówkę
i odpowiednio opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki powinny
być przyniesione do szkoły w wyznaczonych godzinach,
a zwrot potwierdzony podpisem
(własnym długopisem)na udostępnionej liście.
 Książki wraz z kartą informacyjną zostaną odłożone we wskazanym przez nauczycielabibliotekarza
miejscu, celem kwarantanny. Po upływie 5–dniowego okresu kwarantanny nauczyciel
bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.
 W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub braku wymaganego podręcznika rodzic
zobowiązany jest do wpłacenia na wskazane konto podanej kwoty. Informację taką rodzic otrzyma
przez dziennik Vulcan.
 Cennik podręczników wraz z numerem konta podany jest również na stronie szkoły. Można
dokonać wpłaty za brakujące podręczniki przed zdawaniem kompletów i włożyć kopię dowodu
wpłaty wraz z informacją ,czego dotyczy, do reklamówki
z pozostałymi książkami (w widocznym
miejscu).
 Przypominamy o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników: podręczniki zwracamy
w kompletach, należy usunąć foliowe okładki, sprawdzić,
czy książka posiada płytę, wymazać
podkreślenia, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę
na czystość i estetykę książki
(wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia).

wtorek, 2 czerwca 2020

CENNIK PODRĘCZNIKÓW-klasa 8

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 wpłaty za
zniszczone, uszkodzone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne klas I-VIII należy
wpłacać na rachunek bankowy
Dochody RDSJO (ZSP 3)
11 1020 5226 0000 6902 0418 1012
W tytule: Wpłata za zniszczony podręcznik, IMIĘ
I NAZWISKO DZIECKA, KLASA,
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
Proszę o dostarczenie do biblioteki szkolnej dowodu wpłaty.

PODRĘCZNIKI DO KLASY 8

12SZTUK


Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8. Joanna
Kościerzyńska i inni. Wydawnictwo Nowa Era – 33,21 zł
Matematyka z plusem 8 pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej. Wydawnictwo
GWO – 34,90 zł
Świat chemii. Klasa 8Anna Warchoł i inni. Wydawnictwo WSiP – 25,00 zł
Świat fizyki . Klasa 8Barbara Sagnowska i inni. Wydawnictwo WSiP– 25,00 zł
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 8.Robert Śniegocki, Agieszka
Zielińska. Wydawnictwo Nowa Era – 33,21zł
Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 8. Tomasz Rachwał, Dawid
Szczypiński.Wydawnictwo Nowa Era – 33,21 zł
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 8.Beata Sągin i inni. Wydawnictwo
Nowa Era– 33,21 zł
ALL Clear. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 8. Patrick Howarth,
Patricia Reilly, Daniel Morris. Wydawnictwo Macmillan Education – 27,00 zł
AktionDeutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8. Anna
Potapowicz - 27,00 zł
Informatyka. Podręcznik do informatyki dla klasy 8.Wanda Jochemczyk i inni
Wydawnictwo WSiP – 15,00 zł
Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla klasy 8. Piotr Krzesicki i
inni.Wydawnictwo WSiP–17,00 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla klasy 8.Bogusława Breitkopf,
Dariusz Czyżow Wydawnictwo WSiP-17,00 zł

CENNIK PODRĘCZNIKÓW-klasa 7

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 wpłaty za zniszczone,
uszkodzone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne klas I-VIII należy wpłacać na rachunek
bankowy
Dochody RDSJO (ZSP 3)
11 1020 5226 0000 6902 0418 1012
W tytule: Wpłata za zniszczony podręcznik, IMIĘ
I NAZWISKO DZIECKA, KLASA, TYTUŁ
PODRĘCZNIKA
Proszę o dostarczenie do biblioteki szkolnej dowodu wpłaty.

PODRĘCZNIKI DO KLASY 7

12 SZTUK


Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7. Wydawnictwo Nowa
Era – 32,31 zł
Matematyka z plusem 7pod red. Małgorzaty Dobrowolskiej. Wydawnictwo GWO –
31,55 zł
Świat chemii. Klasa 7 Anna Warchoł i inni. Wydawnictwo WSiP – 25,00 zł
Świat fizyki . Klasa 7 Barbara Sagnowska i inni. Wydawnictwo WSiP– 25,00 zł
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 7 Jarosław Kłaczkow i inni.
Wydawnictwo Nowa Era – 32,31zł
Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 7. Roman Malarz i inni.
Wydawnictwo Nowa Era – 32,31 zł
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 Małgorzata Jefimow Wydawnictwo Nowa
Era– 32,31 zł
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy 7 Monika Gromek, Grażyna Klibach
.Wydawnictwo Nowa Era – 17,55 zł
Plastyka Podręcznik do plastyki dla klasy 7 Stanisław K. Stopczyk i inni
Wydawnictwo WSiP – 12,00 zł
ALL Clear. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 7. Patrick Howarth, Patricia
Reilly, Daniel Morris. Wydawnictwo Macmillan Education – 27,00 zł
Aktion Deutsch. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7. Przemysław Gębal,
Lena Biedroń - 27,00 zł
Informatyka. Podręcznik do informatyki dla klasy 7.Wanda Jochemczyk i inni
Wydawnictwo WSiP – 15,00 zł

CENNIK PODRĘCZNIKÓW-klasa 6

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 wpłaty za
zniszczone, uszkodzone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne klas I-VIII należy
wpłacać na rachunek bankowy
Dochody RDSJO (ZSP 3)
11 1020 5226 0000 6902 0418 1012
W tytule: Wpłata za zniszczony podręcznik, IMIĘ
I NAZWISKO DZIECKA, KLASA,
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
Proszę o dostarczenie do biblioteki szkolnej dowodu wpłaty.

PODRĘCZNIKI DLA KLASY 6


10 SZTUK


Wyspy szczęśliwe. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Grażyna
Kulesza, Jacek Kulesza. Wydawnictwo WIKING-22,00zł
Matematyka z plusem. Małgorzata Dobrowolska i inni. Wydawnictwo GWO-
33,10zł
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Bogumiła Olszewska i inni. Wydawnictwo Nowa Era-31,05zł
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Wydawnictwo Nowa Era-17,91zł
Informatyka. Podręcznik dla klasy szóstej. Wanda Jochemczyk i inni
Wydawnictwo WSiP-15,00zł
Plastyka. Podręcznik dla klasy szóstej. Stanisław K. Stopczyk i inni.
Wydawnictwo WSiP-12,00zł
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Joanna Stawarz. Wydawnictwo Nowa Era-32,31zł
Team up Plus. Podręcznik dla klasy szóstej. Wydawnictwo OXFORD-27,00zł
Jak to działa?Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Wydawnictwo Nowa Era-17,91zł
Planeta Nowa. Podręcznik go geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Wydawnictwo Nowa Era-32,31zł

CENNIK PODRĘCZNIKÓW-klasa 5

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 wpłaty za
zniszczone, uszkodzone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne klas I-VIII należy
wpłacać na rachunek bankowy
Dochody RDSJO (ZSP 3)
11 1020 5226 0000 6902 0418 1012
W tytule: Wpłata za zniszczony podręcznik, IMIĘ
I NAZWISKO DZIECKA, KLASA,
TYTUŁ PODRĘCZNIKA
Proszę o dostarczenie do biblioteki szkolnej dowodu wpłaty.

PODRĘCZNIKI DO KLASY 5

10 SZTUK

Wyspy szczęśliwe. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej. Grażyna
Kulesza, Jacek Kulesza. Wydawnictwo Wiking – 22,00zł
Matematyka z plusem 5. Małgorzata Dobrowolska i inni. Wydawnictwo GWO-
- 33,90 zł
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Grzegorz Wojciechowski. Wydawnictwo Nowa Era – 31,05zł
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Monika Gromek, Grażyna Klibach Wydawnictwo Nowa Era- 17,91zł
Informatyka. Podręcznik do informatyki dla klasy 5.Wanda Jochemczyk i inni
Wydawnictwo WSiP – 12,00 zł
PlastykaPodręcznik do plastyki dla klasy 5 Stanisław K. Stopczyk i inni
Wydawnictwo WSiP – 12,00 zł
Team up Plus dla klasy 5. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 5
Philippa Bowen i inni. Wydawnictwo OXFORD – 27,00zł
Jak to działa. Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Lech
Łabecki, Maria Łabecka.Wydawnictwo Nowa Era – 17,91zł
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Marian
Sęktas, Joanna Stawarz. Wydawnictwo Nowa Era – 32,31 zł
Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły
podstawowej.Feliks Szlajfer i inni. Wydawnictwo Nowa Era – 32,31 zł

CENNIK PODRĘCZNIKÓW-klasa 4

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 wpłaty za
zniszczone, uszkodzone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne klas I-VIII należy
wpłacać na rachunek bankowy
Dochody RDSJO (ZSP 3)
11 1020 5226 0000 6902 0418 1012
W tytule: Wpłata za zniszczony podręcznik, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA, TYTUŁ
PODRĘCZNIKA
Proszę o dostarczenie do biblioteki szkolnej dowodu wpłaty.

PODRĘCZNIKI DO KLASY 4

9 SZTUK

Wyspy szczęśliwe. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy 4.
Grażyna Kulesza, Jacek Kulesza. Wydawnictwo Wiking – 22,00zł
Matematyka z plusem 4. Małgorzata Dobrowolska i inni. Wydawnictwo GWO- -
29,90 zł
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 4. Bogumiła Olszewska i inni.
Wydawnictwo Nowa Era – 30,15zł
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy 4. Monika Gromek, Grażyna
Klibach Wydawnictwo Nowa Era- 17,55zł
Informatyka. Podręcznik do informatyki dla klasy 4.Wanda Jochemczyk i inni
Wydawnictwo WSiP – 15,00 zł
Plastyka Podręcznik do plastyki dla klasy 4 Stanisław K. Stopczyk i inni
Wydawnictwo WSiP – 12,00 zł
Tajemnice przyrody 4. Podręcznik do przyrody dla klasy 4. Maria Marko-
Worłowska Wydawnictwo Nowa Era- 30,15zł
Team up Plus dla klasy 4. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 4 Philippa
Bowen i inni. Wydawnictwo OXFORD – 27,00zł
Jak to działa. Podręcznik do techniki dla klasy 4. Lech Łabecki, Maria Łabecka.
Wydawnictwo Nowa Era – 17,55 zł

Cennik podręczników dla klas I-III

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 wpłaty za zniszczone,
uszkodzone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne klas I-VIII należy wpłacać na rachunek
bankowy
Dochody RDSJO (ZSP 3)
11 1020 5226 0000 6902 0418 1012
W tytule: Wpłata za zniszczony podręcznik, IMIĘ
I NAZWISKO DZIECKA, KLASA, TYTUŁ
PODRĘCZNIKA
Proszę o dostarczenie do biblioteki szkolnej dowodu wpłaty.
PODRĘCZNIKI-KLASY I-III
New English Adventure
Klasa 1-26,00 zł
Klasa 2-26,00 zł
Klasa 3-26,00 zł
„Oto Ja”-każda z części (klasa I, II, III)-13,75 zł