wtorek, 31 października 2017

Warsztaty detektywistyczne Wydawnictwa Zakamarki

 Bardzo dużą popularnością w naszej szkole cieszy się seria "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai". Pani Magda, przedstawicielka Wydawnictwo Zakamarki, przeprowadziła w naszej bibliotece dla uczniów klas I-III warsztaty detektywistyczne w oparciu o tę serię. Uczniowie słuchali fragmentów "Tajemnicy diamentów", rozwiązywali zagadki, odczytywali zaszyfrowane wiadomości. Dowiedzieli się także, jak wygląda droga książki od autora do czytelnika.
 Przypominamy, że w bibliotece szkolnej dostępne są wszystkie tytuły z tej serii.

 Zachęcamy do czytania!!!Konkurs recytatorski i plastyczny dla klas I-VIIRegulamin
Konkursu Recytatorskiego
pod tytułem

"W magicznym świecie wierszy Wandy Chotomskiej"I.            Cele konkursu:

·         popularyzowanie twórczości Wandy Chotomskiej,
·         rozwijanie zdolności recytatorskich,
·          zainteresowanie uczniów poezją,
·         prezentacja umiejętności uczniów,
·          uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

II.          Etap szkolny

 Konkurs odbędzie się 7 listopada (klasy I-III), 15 listopada (klasy IV-VII) na piątej lekcji w bibliotece szkolnej.

III.       Zasady uczestnictwa:

·      konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VII,
·      uczestnicy przygotowują recytację dowolnie wybranego wiersza z twórczości Wandy Chotomskiej,
·      prezentację utworu warto wzbogacić odpowiednim, odświętnym strojem,
·      każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych  np. podczas eliminacji klasowych,
·      zgłoszenia uczniów do konkursu należy kierować do biblioteki  szkolnej do dnia 6listopada  (można wysłać na adres mailowy-joannasowa5@wp.pl).

IV.            Kryteria oceny:

·         opanowanie pamięciowe utworu,
·         dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),
·         ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi).

V.                Nagrody i podziękowania.

·      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.11.2017 r. o godz.11.30
     w bibliotece szkolnej.
·      Laureaci otrzymają nagrody książkowe.
·      Wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa w konkursie.
Regulamin
Konkursu Plastycznego
pod tytułem

"W magicznym świecie wierszy Wandy Chotomskiej"VI.       Cele konkursu:

·         popularyzowanie twórczości Wandy Chotomskiej,
·         rozwijanie zainteresowań plastycznych i czytelniczych uczniów,
·         kształtowanie wrażliwości odbioru poezji i wypowiadania się poprzez pracę plastyczną,
VII.     Tematyka konkursu
·    Tematem konkursu jest twórczość Wandy Chotomskiej

VIII.   Zasady uczestnictwa:

·      konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VII,
·      uczestnicy przygotowują pracę plastyczną inspirowaną wybranym wierszem Wandy Chotomskiej,
·      prace mogą być wykonane dowolną techniką: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie,
·      praca powinna mieć format A4,
·      na odwrocie pracy należy napisać czytelnie: imię i nazwisko, klasa, tytuł wiersza Wandy Chotomskiej, który zainspirował autora pracy,
·      pracę należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 3.11.2017 r.

IX.            Kryteria oceny:

·      zgodność pracy z tematyką wybranego wiersza,
·      pomysłowość i wrażenia artystyczne,
·      estetyka i staranność wykonania.

X.               Nagrody i podziękowania.

·      Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22.11.2017 r. o godz.11.30
 w bibliotece szkolnej.
·      Laureaci otrzymają nagrody książkowe.
·      Wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa w konkursie.środa, 25 października 2017

Międzyszkolny konkurs czytelniczy dla klas 2 i 3 "Mole książkowe"KONKURS „MOLE KSIĄŻKOWE” dla klas 2 – 3


Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu zaprasza uczniów wrocławskich szkół z klas drugich
 i trzecich do udziału w konkursie czytelniczym „Mole książkowe” w ramach akcji CAŁY WROCŁAW CZYTA.

Regulamin Konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 2 i 3.
Celem konkursu jest:
·               doskonalenie umiejętności czytania,
·               zachęcenie uczniów do uważnego czytania książek,
·               poznawanie twórczości różnych autorów,
·               uczenie systematyczności, konsekwencji, cierpliwości,
·               kształtowanie pozytywnych postaw wobec świata i rówieśników.
Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie będą mogli:
·                     wzbogacić swoje słownictwo,
·                     rozwinąć wyobraźnię,
·                     dowiedzieć się ciekawych rzeczy o życiu dzieci i młodzieży;
·                     doskonalić ortografię,
·                     spotkać ciekawych bohaterów,
·                     otrzymać tytuł „Mola Książkowego”.
Konkurs polega na przeczytaniu 4 książek oraz rozwiązaniu kart pracy z zadaniami nawiązującymi do ich treści. Uczestnicy w określonym terminie muszą przeczytać wskazaną pozycję i w swojej szkole wypełnić kartę pracy
 z  zadaniami (karty będą przesyłane do szkół pocztą e’mailową).
Za każde poprawnie wykonane zadania można zdobywać punkty. Suma zgromadzonych punktów, po każdym etapie wyłoni „Mola Książkowego” danej szkoły. Na koniec 2-3 uczniów z największą punktacją w swojej szkole weźmie udział
w międzyszkolnym finale, który przewidziany jest na maj 2017 r. w SP 1.
W przypadku trudności z dostępem do lektury w bibliotece szkolnej, proponujemy korzystanie z bibliotek publicznych lub czytanie książki na miejscu w bibliotece.
Konkurs rozpocznie się w listopadzie 2017 r.

Polecane lektury i terminy do konkursu „Mole książkowe” w roku szk. 2016/2017:
·         „Daleki rejs" - listopad/grudzień
                       „Wszystkie moje mamy" styczeń/luty
·         "Mała księżniczka" - marzec/kwiecień
·         "Ucho, dynia 125" - maj/czerwiec

 FINAŁ.  Maj/czerwiec 2018 
  


Chętni uczniowie zgłaszają udział w bibliotece szkolnej.