piątek, 18 października 2019

Polscy Nobliści. Olga Tokarczuk Laureatką Literackiej Nagrody Nobla


Olga Tokarczuk, polska pisarka otrzymała Literacką Nagrodę Nobla za 2018 rok. Jest autorką wielokrotnie nagradzanych powieści m.in. "Bieguni" i "Księgi Jakubowe".
 Na gazetce przed biblioteką zostały umieszczone informacje o innych polskich noblistach.czwartek, 17 października 2019

Wystawa prac Bohdana Butenki

Zapraszamy do biblioteki na wystawę ilustracji Bohdana Butenki.


Międzyszkolny konkurs czytelniczy dla klas 4-8 "Pożeracze książek"


XI WROCŁAWSKI
    KONKURS
          „POŻERACZE KSIĄŻEK”

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR I PATRONAT
1.      Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37.
2.      Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta” oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
II. CELE KONKURSU
1.      Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
2.      Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
3.      Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

1.      Do Konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-8 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
2.      Konkurs trwa od października 2019 do maja 2020 r.
3.      Organizatorzy w październiku przesyłają do szkół dwie listy lektur- dla uczniów klas 4-6 i 7-8.
4.      Placówki, które chcą wziąć udział w Konkursie, powinny do końca listopada wypełnić zgłoszenie i wysłać je pocztą elektroniczną na adres beata.wisniewska@sp107.wroclaw.pl (załącznik nr1)
5.      Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.
6.      Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów Konkursu . Należy dokonać jednego z trzech zgłoszeń:
a.       dwóch uczestników z klas 4-6, lub
b.      dwóch uczestników z klas 7-8, lub
c.       jednego uczestnika z klas 4-6 i jednego uczestnika z klas 7-8
7.      Nazwiska i imiona uczniów (z podaniem klasy i numeru szkoły, której są reprezentantami) należy przesłać pocztą elektroniczną do 30 kwietnia 2020 roku.
8.      Uczestnicy Konkursu zobowiązani są dostarczyć oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące zgody na udział w konkursie, na publikację danych i przetwarzanie wizerunku (załącznik 2) w formie papierowej w dniu finału na ręce organizatorów. Brak oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem ucznia do udziału w finale Konkursu.
9.      Finał (bez dogrywki) odbędzie się 14 maja 2020 roku o godzinie 9.00 w Centrum Kreatywności TALENT, ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu.
10.  Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z ok. 40 zadań zamkniętych i otwartych (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur.
11.  W tym roku uczniowie klas 4-6 i 7-8 otrzymują inne testy, których treść jest związana z listą lektur dla odpowiedniej kategorii wiekowej. Czas pracy: 45 minut.
12.  Laureatami Konkursu „POŻERACZE KSIĄŻEK” zostają uczniowie, którzy zajęli 1, 2 i 3 miejsce w Konkursie.
13.  Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 107 (w zakładce: konkursy) po 20.05.2020 r.

IV. LEKTURY
Dla klas 4-6
1. Ożogowska Hanna Głowa na tranzystorach
2. Szczygielski Marcin Czarownica piętro niżej
3. Maleszka Andrzej Magiczne drzewo.cz.7 Świat ogromnych
4. Przybylski Maciej Honor Lontrusa
5. Bahdaj Adam Uwaga, czarny parasol!
6.  Riordan Rick  Percy Jackson i bogowie olimpijscy cz.1 Złodziej pioruna
7. Paver Michelle Kroniki Pradawnego Mroku cz.3 Pożeracz dusz
8. Ohlsson Kristina Szklane dzieci cz.2 Srebrny chłopiec
9. Flanagan John Drużyna cz.5 Góra Skorpiona
10. Cameron W. Bruce Był sobie pies

Dla klas 7-8  
1. Ryrych Katarzyna Jasne dni, ciemne dni
2. Szklarski Alfred Tajemnicza wyprawa Tomka
3. Ożogowska Hanna Głowa na tranzystorach 
4. Ciwoniuk Barbara Ania
5. Stelmaszyk Agnieszka Kroniki Archeo. cz.2 Skarb Atlantów
6. Paver Michelle Kroniki Pradawnego Mroku cz.3 Pożeracz dusz
7. Riordan Rick  Percy Jackson i bogowie olimpijscy cz.1 Złodziej pioruna
8. Christie Agata I nie było już nikogo
9. Collins Suzanne Igrzyska śmierci  cz. 2. W pierścieniu ognia
10. Flanagan John Drużyna cz.5 Góra Skorpiona

Międzyszkolny konkurs czytelniczy dla klas 2 i 3 "Mole książkowe"KONKURS „MOLE KSIĄŻKOWE” dla klas 2 – 3


Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu zaprasza uczniów wrocławskich szkół z klas drugich  i trzecich do udziału w konkursie czytelniczym „Mole książkowe” w ramach akcji CAŁY WROCŁAW CZYTA.

Regulamin Konkursu:


Celem konkursu jest:
·               doskonalenie umiejętności czytania,
·               zachęcenie uczniów do uważnego czytania książek,
·               poznawanie twórczości różnych autorów,
·               uczenie systematyczności, konsekwencji, cierpliwości,
·               kształtowanie pozytywnych postaw wobec świata i rówieśników.
Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie będą mogli:
·                    wzbogacić swoje słownictwo,
·                    rozwinąć wyobraźnię,
·                    dowiedzieć się ciekawych rzeczy o życiu dzieci i młodzieży;
·                    doskonalić ortografię,
·                    spotkać ciekawych bohaterów,
·                    otrzymać tytuł „Mola Książkowego”.

Zasady i przebieg konkursu:
1.      Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 2 i 3.  
2.      Szkoły chętne do udziału w konkursie w terminie do 31 października 2019 roku zgłaszają udział swoich uczniów
w konkursie (bez podawania nazwisk) wraz z adresem e’mailowym osoby odpowiedzialnej
za przebieg konkursu w swojej szkole.
3.      Konkurs polega na przeczytaniu 4 książek oraz rozwiązaniu kart pracy z zadaniami nawiązującymi do ich treści. Uczestnicy w określonym terminie muszą przeczytać wskazane pozycje i w swojej szkole wypełnić kartę pracy z  zadaniami (karty będą przesyłane do szkół pocztą e’mailową).
4.      Konkurs trwa od listopada 2019 do czerwca 2020.
5.      Za każde poprawnie wykonane zadania uczniowie zdobywają punkty. Suma zgromadzonych punktów, po każdym etapie, wyłoni „Mola Książkowego” danej szkoły. Na koniec 2-3 uczniów z największą punktacją w swojej szkole weźmie udział w międzyszkolnym FINALE.
6.       Konkurs rozpocznie się w listopadzie 2019 r.

FINAŁ
7.      FINAŁ konkursu odbędzie się w CZERWCU 2020 R. w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Nowowiejska 78 we Wrocławiu.
8.      Zgłoszenia uczniów do FINAŁU powinny zawierać:
·         Nazwiska i  imiona uczniów,
·         Nr szkoły, do której chodzą finaliści oraz klasę,
·         Nazwisko opiekuna uczniów
9.       Zgłoszenia  finalistów ze szkoły należy przesłać e’mailowo do 28 maja 2020 roku.
10.  Uczniowie w dniu finału  zgłaszając się z opiekunami do SP1, muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych  na udział w konkursie oraz na publikację danych i przetwarzanie wizerunku. Oświadczenia można dostarczyć w formie papierowej lub przesłać wcześniej elektronicznie w formie skanu.  Brak zgody będzie równoznaczny z niedopuszczeniem finalisty do udziału w konkursie.
11.  Podczas finału uczestnicy będą wypełniać kartę pracy uwzgledniającą  znajomość 4 książek zalecanych do przeczytania w ciągu roku szkolnego.
W przypadku trudności z dostępem do lektury w bibliotece szkolnej proponujemy korzystanie z bibliotek publicznych lub czytanie książki na miejscu w bibliotece.

Polecane lektury i terminy do konkursu „Mole książkowe” w roku szk. 2019/2020:
·         Frances Hodgson Burnett: Mały lord. (listopad /grudzień 2019)
·         Marek Kamiński: Marek – chłopiec, który miał marzenia. (styczeń/luty 2020)
·         Piotr Wojciechowski: Opowieści żółtego psa (marzec/kwiecień 2020) 
        Łukasz Wierzbicki: Afryka Kazika. (maj  2020)