sobota, 21 stycznia 2017

20 stycznia - Dzień Wiedzy o Pingwinach

Pingwiny to ptaki nieloty. Potrafią świetnie nurkować i pływać. Swoje nadane przez naturę skrzydła wykorzystują do napędzania ciała w czasie pływania. Pingwiny występują tylko na półkuli południowej. Najliczniej występują na Antarktydzie. Najwięcej gatunków żyje w okolicach Nowej Zelandii. Odżywiają się rybami, głowonogami i skorupiakami. Podczas lęgów pingwiny są zdolne nawet do kilkumiesięcznej głodówki. Pingwin cesarski może nie przyjmować pokarmu nawet przez 115 dni. Traci wówczas połowę masy swojego ciała.
20 stycznia przypada Dzień Wiedzy o Pingwinach. Z tej okazji w bibliotece zorganizowaliśmy wystawę poświęconą pingwinom. Na zajęciach plastycznych uczniowie wykonali papierowe pingwinki. W tym dniu poznali również ciekawostki  dotyczące tych ptaków i rozwiązywali krzyżówki i zagadki im poświęcone.środa, 18 stycznia 2017

Czytamy wspólnie z seniorami.
18 stycznia odwiedziła nas Pani Iwona Tomczak z Klubu Seniora przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Kazimierza. W tym dniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka.
Pani Iwonka przyszła do dzieci z maskotką - Kubusiem Puchatkiem i  czytała pierwszakom opowiadanie o misiu. Tematem przewodnim spotkania była przyjaźń.Dzieciom bardzo podobają się spotkania z naszą zaprzyjaźnioną seniorką i chętnie słuchają czytanych przez nią bajek.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie!


wtorek, 10 stycznia 2017

Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych


Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych
 uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. 
Organizowane co roku przez bibliotekę, weszło już na stałe 
do kalendarza szkolnych wydarzeń.     Głównym celem tej imprezy jest zachęcenie najmłodszych
 uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki. Chcemy, żeby
 to miejsce w szkole kojarzyło się z miejscem bezpiecznym, 
przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są mile widziani, 
miejscem, które będą chętnie odwiedzać.W styczniu uczniowie klas pierwszych zostali 
pasowani na czytelników. 
Wcześniej zapoznali się z regulaminem obowiązującym 
w bibliotece, obejrzeli przedstawienie w wykonaniu 
uczniów z klasy 4c i 4e  "Piraci na Książkolandii" 
oraz odpowiadali na bajkowe zagadki. Na pamiątkę 
tego wydarzenia każdy uczeń otrzymał dyplom.

wtorek, 3 stycznia 2017

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i  pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2.Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3. Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania zapisów w nim zawartych.

4. Czytelnik ma prawo do fachowej informacji na temat zbiorów bibliotecznych.

5. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie  zbiory. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece  taki sam dokument/dokumenty lub inną pozycję wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki w tym tylko jedną lekturę. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

7. Książki wypożyczamy na okres maksymalnie jednego miesiąca.

8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.

9. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

10. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko w czytelni.
 

11. W bibliotece należy zachować ciszę. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków
i korzystania z telefonów komórkowych.

12. Przed wejściem do wypożyczalni plecaki zostawiamy w wyznaczonym miejscu.
 

13. Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za prywatne rzeczy czytelników wnoszone do biblioteki.

14. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

Zakończenie XIV edycji akcji "Cały Wrocław czyta"

Kolejna - XIV edycja akcji "Cały Wrocław czyta" za nami. Podobnie jak w latach  ubiegłych nasza szkoła została wyróżniona przez organizatorów akcji za działania podjęte w ramach propagowania i rozwijania czytelnictwa. Otrzymaliśmy "Laur Czytania 2016" oraz nagrody rzeczowe.


poniedziałek, 2 stycznia 2017

REGULAMIN CZYTELNI


1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele,  pracownicy ZSP nr 3 oraz rodzice uczniów.

3. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

4. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu plecaki
i okrycia wierzchnie.

5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

6. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza bibliotekę.

7. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

8. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

9. W czytelni należy zachować ciszę. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków
i korzystania z telefonów komórkowych.

10. Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za prywatne rzeczy czytelników wnoszone do czytelni.

11. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.


POMOC DLA OLI

Potrzebna pomoc dla Oli uczennicy SP10
Potrzebna pomoc dla Oli uczennicy SP10
Fundacja Siepomaga
nr konta: 65 1060 0076 0000 3380 0013 1425
z dopiskiem 5339 Aleksandra Haładaj darowizna

więcej informacji: na FB "Płuca dla Oli"
i na stronie: https://www.siepomaga.pl/olahaladaj

Została założona też strona na fb, tam znajdują się bieżące
informacje, potrzeby i działania:
https://www.facebook.com/P%C5%82uca-dla-Oli-224244961356014

niedziela, 1 stycznia 2017

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej.
1.Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy naszej szkoły.
2.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
3.Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach.
4.Internet służy przede wszystkim do celów edukacyjnych (poszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).
5.Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z chat-room, gadu-gadu, gier on-line itp
6.Przy jednym stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
7.Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 min.
8.Istnieje możliwość rezerwowania stanowiska komputerowego na określony dzień i godzinę.
9.Nauczyciel-bibliotekarz może udzielić pomocy przy obsłudze komputera i wyszukiwaniu informacji w Internecie.
10.Przed rozpoczęciem pracy użytkownik wpisuje się do zeszytu korzystania z komputera.
11.Nie stosowanie się do w/w zaleceń regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.