poniedziałek, 23 lutego 2015

Zasada ortograficzna "ó", "u"

Zasada ortograficzna do utrwalenia w najbliższym tygodniu. Ćwiczenia do tej zasady pojawią się w najbliższy poniedziałek.

 Zasada pisowni  "ó"

     ·         jeśli wymienia się na oea
dróżka — drogalód — lodem, brzózka — brzezinapióro — pierze;
skrócić — skracaćwrócić — wracać;
·         w zakończeniach wyrazów -ów, ówna, -ówka,
np.panówstołówzeszytówKucówna kartkówkakreskówka;
z wyjątkiem: skuwka, zasuwka, wsuwka!!!
      ·         w niewielu wyrazach na początku, np.
ósemkaósmyówówczesnyówdzie;
      ·         w pewnej liczbie wyrazów, w których nie zachodzi wymiana na o lub e, a których pisownia ma uzasadnienie historyczne, np. mózgogólny,równaniestróżźródło.
UWAGA: Litera ó nie występuje nigdy na końcu wyrazu

Zasada pisowni  "u"

·         w zakończeniach wyrazów zdrobniałych lub zgrubiałych, a także w zakończeniach niektórych rzeczowników
-uch — dzieciuchgnieciuch
-uchna — córuchnamatuchna
-uchny — leciuchnyładniuchny
-ula — babula
-ulek — tatulek
-uleńka — damuleńka
-ulka — brzydulka
-ulo — mężulo
-unek — malunekpakunek
-unia — ciotunialalunia
-unio — dziaduniostryjunio
-uńcia — córuńcia
-us — dzikuslizus
-usia — córusiamatusia
-uszek — garnuszekmaluszek
-uszka — kaczuszka
-uszko — serduszko
- — dziadziuśsynuś
-uśki — miluśki
-utki — biedniutkimilutki;
·         w zakończeniach czasowników
 -uję, -ujesz, -uje,
np.gotujęgotujeszgotujepromujępromujeszpromuje;
·         ponadto literę u piszemy zawsze na końcu wyrazów
·         prawie zawsze na początku wyrazu

z wyjątkiem:  ósmy, ów, ówczesny, ówdzie

sobota, 21 lutego 2015

Spotkanie z panią Izabelą Przepiórkiewicz autorką książki "Zagadkowy Wrocław".

W piątek, 20 lutego gościliśmy w bibliotece autorkę książki "Zagadkowy Wrocław" panią Izabelę Przepiórkiewicz.

Pani Izabela oprócz tego, że pisze książki i współpracuje z Wydawnictwem eMKa jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i doradcą metodycznym WCDN-u. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane z naszym regionem.


Nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w bardzo ciekawej lekcji regionalnej przeprowadzonej przez autorkę. Dowiedzieli się         m. in. ile mostów   mamy we Wrocławiu i ile rzek przepływa przez  miasto. Z zainteresowaniem rozwiązywali zagadki związane z naszym regionem.


Na pamiątkę spotkania pani Izabela Przepiórkiewicz  na kartach swojej książki wpisała  dedykację uczniom naszej szkoły.


niedziela, 15 lutego 2015

Ćwiczenia do zasady ortograficznej z h i ch

1. Do podanych niżej wyrazów dopisz właściwe wyrazy o znaczeniu przeciwnym lub wyrazy bliskoznaczne zaczynające się na h lub ch

zdrowy -……….
gruby -…………
ogrzewać - ……….
spokojny - ………..
kask - ……………
skąpy - ………….
pensjonat - ……..
gwar - …………..
detal-  …………
dziewczyna - …………
ganić-……..
stać -……………

2. Wstaw h lub ch

W szkole na przerwa… panują …ałas, …uk i ….armider. Sły….ać wrzaski oraz śmie….y wszystki… uczniów. Po s…odach jak ….mary mu… zbiegają dzieci. Kiedy wbiegną do sal, na korytarza… leżą różne papro….y i okru…y. Teraz już siedzą ci…o, bo pani zapowiedziała klasówkę z …..istorii.

3. Ułóż własne dyktando z h i ch. Powinno ono zawierać minimum 8 zdań. W każdym zdaniu umieść przynajmniej jeden wyraz z literą h lub ch. Podkreśl ten wyraz.
4.      Ułóż krzyżówkę z objaśnieniami haseł: hełm, Chełm, hart, chart.

5.      Wypisz w kolejności alfabetycznej wyrazy z h lub ch z dyktanda z ćw .2

sobota, 14 lutego 2015

Czytanie nie boli!


Książka i czytanie winny być ważna w życiu każdego człowieka. Temu też służy akcja "Czytajmy razem". Dążymy do tego, aby jak najwięcej osób sięgało po książki. Przed biblioteką można obejrzeć gazetkę informującą o akcji. Tutaj można również poznać podstawowe przykazania dotyczące czytania

Akcje czytelnicze w klasie IIIc.

Klasa IIIc wspólnie z wychowawczynią p. Sylwią Grzebyk włączyła się do programu "Czytajmy razem". Uczniowie poznali zasady Savoir-vivre  na podstawie książki "Bon czy ton" Grzegorza Kasdepke. Następnie zmierzyli się z quizem o dobrych manierach.


Uczniowie przeczytali też "Mity dla dzieci" Grzegorza Kasdepke. Na lekcji opowiadali przygotowane przez siebie mity. Następnie wykonali piękne ilustracje do ulubionego mitu.   Prace te można zobaczyć na wystawie przed biblioteką szkolną. Zarówno książka "Bon czy ton",  jak i "Mity dla dzieci" to pozycje wydawane przez Wydawnictwo Literatura, które uczestniczy w programie "Czytajmy razem"  i przekazało nam darmowe książki.Warszaty detektywistyczne w bibliotece

11 lutego w naszej  szkolnej bibliotece gościliśmy przedstawicielkę Wydawnictwa Zakamarki. Serie "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai", "Dzieci Filozofują",  książki o Tsatsikim to pozycje wydawane właśnie przez to wydawnictwo.Zakamarki uczestniczą w programie "Czytajmy razem". Wspierają wybrane biblioteki szkolne, przekazując im darmowe książki i prowadząc warsztaty czytelnicze.

Uczniowie klas pierwszych  mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach detektywistycznych. Słuchali z wielkim zainteresowaniem fragmentów książki "Tajemnica diamentów", wcielili się w rolę detektywów i rozwiązywali kryminalne zagadki. 
Zajęcia były bardzo ciekawe i zachęciły dzieci do śledzenia przygód Lassegi i Mai.niedziela, 8 lutego 2015

Walentynki tuż, tuż!

WALENTYNKI, czyli święto zakochanych, obchodzone jest 14 lutego. Nazwa ta pochodzi od imienia świętego Walentego, który uznawany jest za patrona zakochanych.
Legenda głosi, że Walenty żył około 260 roku w jednym z miast Cesarstwa Rzymskiego. Panujący wówczas Klaudiusz II był zagorzałym przeciwnikiem zawierania małżeństw  przez rzymskich legionistów. Walenty – lekarz z wykształcenia i biskup z powołania sprzeciwił się woli cesarza i udzielał ślubów młodym  legionistom. Za to trafił do więzienia i  tam poznał miłość swojego życia – niewidomą córkę  strażnika więziennego. Walenty został skazany na śmierć. Wyrok został wykonany 14 lutego 269  roku. Przed śmiercią udało mu się napisać wiadomość do ukochanej, podpisaną  „od twojego  Walentego”.
  Taki miała początek legenda. A według niej zdarzył się i cud, bo niewidoma dziewczyna odzyskała  wzrok dzięki ich miłości.

My z okazji Walentynek na kółku plastycznym wykonaliśmy piękne serca.

Ćwiczenia do zasady ortograficznej "h", "ch"

  1.  Uzupełnij podane przysłowia i powiedzenia wyrazami z „ch” i „h”.
 a) Każda pliszka swój ogon ………………………….. .
 b) ……………………….. pytają, zdrowemu dają.
 c) Nim tłusty ……………….., …………………….. diabli wezmą
. d) ……………………., co psy obrabia.
 e) ……………………. dusza, piekła nie ma.
 f) Tonący brzytwy się ……………….. .

  1. Uzupełnij tekst literami :h” lub „ch”.

Hultaj namówił raz chuligana 
__eca zdarzyła się niesłychana, __ultaj namówił raz __uligana, by ład w słowniku zburzyć dla psoty. Powstał __armider, okropny __aos. Wszystko __aniebnie się pomieszało: __ińczyk z __indusem, __oryzont z e__em, __angar założył na siebie strze__ę. __ol w jednej parze stanął z __olewą, z __oinką __eban(dość cenne drzewo). I, __oć kłócili się do tej pory, pod rękę idzie z __igieną __ory.__ołd gromko woła swej racji pewny: jak __łód mnie piszcie, bo to mój krewny. __ultaj, __uligan, dwaj przyjaciele cieszą się: „Będzie zamętu wiele. Nas też pomylą, no bo jest faktem, że __armonijny mamy __arakter”. Ten niesły__any słysząc __armider, __enryk zawołał: „Dość __ec !Już idę zrobić porządek. Nie gnębcie ludzi. Słownik jest po to…”- i wtem się zbudził. Nawet w słowniku, rzecz to jest znana, trzeba uważać na __uligana.

  1. Podane niżej wyrazy wpisz do odpowiednich rubryk tabeli. Podkreśl literę „h”

alkohol, hoży, hutniczy, błahy, hałasować, hałaśliwie, bohaterski, historyczny, huta, haczyk, Hefajstos, hektar, Hellada, helleński, heros, horyzont, harcerski, higienicznie, herbaciany, harmonijny, humor, handlować, hotelowy, honorowo, hejnał, hodowlany, hardo, hucznie, heca, hodować, hamować, hańbić, wahać się, huczeć, homogenizować, hiperbola, hydrofor


Rzeczownik (kto? co?)
Przymiotnik (jaki?)
Czasownik (co robi?)
Przysłówek (jak?)


  1. Co oznaczają wymienione wyrazy obcego pochodzenia? Dopisz je do właściwych wyjaśnień w odpowiedniej formie.
 hostessa • honoris causa • hospitalizacja • homologacja

Pacjent musi być umieszczony w szpitalu, czyli musi zostać poddany ........................ 
Zezwolenie na używanie jakiegoś sprzętu nazywamy ........................ .
Honorowy stopień naukowy nadany przez uczelnię osobie szczególnie zasłużonej dla nauki i kultury nazywa się doktoratem ................................ .
Dziewczyny zachęcające z uśmiechem na ustach do kupowania towarów w supermarketach lub witające gości na konferencjach czy targach to ....................

  1. Do podanych wyrazów dopisz po dwa wyrazy pokrewne spośród słów znajdujących się w ramce.
 herezja - .............................., .............................
 hipnoza - .............................., ............................
 histeria - ................................, ...........................
 higiena - ................................, ...........................
 rehabilitacja - .........................., ..........................
 inhalacja - ..............................., ..........................
 chaos - ....................................., .........................
chart ( rasa psa ) - ......................, ........................
charakter - ................................., ........................
chciwiec - ..................................., .........................
chytrus - ..................................., .........................
wychowanek - ............................, .........................


heretyk, chaotycznie, histeryzować, charcik, higienistka, heretycki, charakteryzować, chciwość, histeryk, chciwy, higieniczny, hipnotyzować, chytrzyć, hipnotyzer, chaotyczny, rehabilitować, charcica, rehabilitacyjny, charakteryzacja, chytrusek, inhalatorium, wychowanie, inhalować, wychowywać

poniedziałek, 2 lutego 2015

Zasady pisowni h, ch.

Witamy Was  po feriach zimowych! Przed nami kolejne zmagania z ortografią.W bieżącym tygodniu utrwalajcie nową zasadę ortograficzną. W najbliższy poniedziałek na blogu pojawią się pierwsze ćwiczenia do niej.


·         w wyrazach i formach pokrewnych wymienia się na sz, np.
duch — dusza, głuchy — głuszyć, mucha — muszka, oddychać — dyszy, 
piechur — pieszo, suchy — susza;
·         h występuje na końcu wyrazu, np.
dach, pech, puch, na ulicach, o samochodach; (wyjątek: druh)
wyjątek
·         występuje po literze s, np.
eschatologiczny, pascha, schab, schadzka, schładzać, schodki, schron;
·         występuje w rozpoczynającej wyraz cząstce chalko-, chiro-, chondro-,choreo-, chrono-, chryzo-np.  chalkopiryt, chirotechnika, chondrologia, choreografia, chronologia, chryzolitowy.
·         w końcówce Msc.l.mn: w różnych miejscach, ojcach, chwastach, uczniach
·         w wyrazach zaczynających się od chl-, chł-, chrz-, chw-: chleb, chłopak, chrząszcz, chrzest, chwast; 
·         w niektórych wyrazach obcego pochodzenia: architektura, Chiny, chemia, chaos, monarchia, psychiatria, wachta; 
·         w niektórych innych wyrazach, np.: chodzić, chomik, chrapać, chrust.

·         w wyrazach i formach pokrewnych następują wymiany głoskowe, np.
hg wahanie — waga
h — ż druh — drużyna
h — z błahy — błazen;
·         występuje w rozpoczynającej wyraz cząstce hekto-, helio-, hetero-, higro-,hiper-, hipo-, homeo-, homo-, hydro-, np.
hektolitr, heliocentryzm, heterosfera; higrometr, hiperinflacja,  hipoalergiczny, homeopatia, , homofonia, homologacja; hydrofor.
·         w wyrazach zaczynających się od hal-, hel-, her-halny, helikopter, hermafrodyta; 
·         w niektórych nazwach własnych pochodzenia obcego: Hellada, Himalaje, Holandia; 
·         po zzhańbić, zheblować; 
·         w niektórych innych wyrazach, np.: hulajnoga, hiena, nahaj, heca.