środa, 10 października 2018

"OJCZYZNA W POEZJI"-KONKURS RECYTATORSKI


Wspólnie z wychowawcami klas I-III oraz nauczycielami języka polskiego zapraszamy Was do udziału w konkursie recytatorskim "Ojczyzna w poezji ".

Regulamin
Konkursu Recytatorskiego
pod tytułem "Ojczyzna w poezji"

I.           Cele konkursu:
·         uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości  przez Polskę,
·         popularyzowanie poezji patriotycznej,
·         rozwijanie zdolności recytatorskich,
·         zainteresowanie uczniów poezją,
·         prezentacja umiejętności uczniów,
·         uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

II.        Etap szkolny

Konkurs odbędzie się 31 października (klasy I-III) , 14 listopada (klasy IV-V) na piątej i szóstej lekcji oraz  15 listopada (klasy VI – VIII) na szóstej lekcji w bibliotece szkolnej.

III.       Zasady uczestnictwa:

·         konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII i odbywać się będzie w trzech kategoriach:  klasy I-III, klasy IV-V,
·         klasy VI – VIII
·         uczestnicy przygotowują recytację dowolnie wybranego wiersza
·         tematyce patriotycznej,
·         prezentację utworu warto wzbogacić odpowiednim, odświętnym strojem,
·         każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych  np. podczas eliminacji klasowych,
·         zgłoszenia uczniów do konkursu należy kierować do biblioteki  szkolnej do dnia 29 października -klasy I-III, do 12 listopada- klasy  IV-VIII (zgłoszenie można wysłać na adres mailowy-joannasowa5@wp.pl).

·         IV.            Kryteria oceny:
·         dobór tekstu i opanowanie pamięciowe utworu,
·         interpretacja wiersza
·         dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),
·         ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi).

·         V.               Nagrody i podziękowania.

·         Wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu odbędzie się 28.11.2018 r. o godz.11.30 w bibliotece szkolnej.

·         Laureaci otrzymają nagrody książkowe.
·         Wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa w konkursie.


"Czytelnik miesiąca", „Najwięcej czytająca klasa w miesiącu…”Zostań „Czytelnikiem miesiąca”!

Akcja „Czytelnik miesiąca” i „Najwięcej czytająca klasa w miesiącu…” skierowana jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Co miesiąc przyznajemy tytuł „Czytelnika miesiąca” osobie, która w danym miesiącu przeczytała najwięcej książek z  naszej biblioteki oraz tytuł „Najwięcej czytającej klasy w miesiącu…”klasie,  której uczniowie przeczytali najwięcej książek.

 Celem akcji jest:
·         Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u dzieci i młodzieży.
·         Kształcenie nawyku systematycznego czytania.
·         Popularyzowanie zbiorów bibliotecznych wśród dzieci i młodzieży.
·         Propagowanie wśród dzieci czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego. czasu i cennego źródła zdobywania wiedzy.
·         Wzmacnianie pozytywnego wizerunku biblioteki szkolnej.
·          Podczas wyboru „Czytelnika miesiąca” będzie brana pod uwagę aktywność czytelnicza uczestników akcji, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek w danym miesiącu kalendarzowym.

Tytuł „Czytelnik miesiąca” będzie każdorazowo przyznawany w dwóch kategoriach:
·         I kategoria – klasy I – III szkoły podstawowej
·         II kategoria – klasy IV – VIII szkoły podstawowej
Uczeń, który zdobędzie tytuł „Czytelnika miesiąca” oraz klasa, która zdobędzie tytuł „Najwięcej czytającej klasy w miesiącu…”, otrzyma dyplom. Informacje o najaktywniejszych czytelnikach umieszczane będą na gazetce bibliotecznej i na blogu bibliotecznym.
W czerwcu zostanie wybrany „Czytelnik roku” i „Najwięcej czytająca klasa w roku”.

Miedzyszolny konkurs czytelniczy dla klas II i III "Mole książowe"KONKURS „MOLE KSIĄŻKOWE” dla klas 2 – 3


Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu zaprasza uczniów wrocławskich szkół z klas drugich  i trzecich do udziału w konkursie czytelniczym „Mole książkowe” w ramach akcji CAŁY WROCŁAW CZYTA.

Regulamin Konkursu:


Celem konkursu jest:
·               doskonalenie umiejętności czytania,
·               zachęcenie uczniów do uważnego czytania książek,
·               poznawanie twórczości różnych autorów,
·               uczenie systematyczności, konsekwencji, cierpliwości,
·               kształtowanie pozytywnych postaw wobec świata i rówieśników.
Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie będą mogli:
·                    wzbogacić swoje słownictwo,
·                    rozwinąć wyobraźnię,
·                    dowiedzieć się ciekawych rzeczy o życiu dzieci i młodzieży;
·                    doskonalić ortografię,
·                    spotkać ciekawych bohaterów,
·                    otrzymać tytuł „Mola Książkowego”.

Zasady i przebieg konkursu:
1.      Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 2 i 3.  
2.      Szkoły chętne do udziału w konkursie w terminie do 31 października 2018 roku zgłaszają udział swoich uczniów w konkursie (bez podawania nazwisk) wraz z adresem e’mailowym osoby odpowiedzialnej
za przebieg konkursu w swojej szkole.
3.      Konkurs polega na przeczytaniu 4 książek oraz rozwiązaniu kart pracy z zadaniami nawiązującymi do ich treści. Uczestnicy w określonym terminie muszą przeczytać wskazane pozycje i w swojej szkole wypełnić kartę pracy z  zadaniami (karty będą przesyłane do szkół pocztą e’mailową).
4.      Konkurs trwa od listopada 2018 do czerwca 2019.
5.      Za każde poprawnie wykonane zadania uczniowie zdobywają punkty. Suma zgromadzonych punktów, po każdym etapie, wyłoni „Mola Książkowego” danej szkoły. Na koniec 2-3 uczniów z największą punktacją w swojej szkole weźmie udział w międzyszkolnym FINALE.
6.       Konkurs rozpocznie się w listopadzie 2018 r.

FINAŁ
7.      FINAŁ konkursu odbędzie się 3 CZERWCA 2018 w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Nowowiejska 78 we Wrocławiu.
8.      Zgłoszenia uczniów do FINAŁU powinny zawierać:
·         Nazwiska i  imiona uczniów,
·         Nr szkoły, do której chodzą finaliści oraz klasę.
9.       Zgłoszenia należy przesłać e’mailowo do 28 maja 2019 roku.
10.  Uczniowie w dniu finału  zgłaszając się z opiekunami do SP1, muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych  na udział w konkursie oraz na publikację danych i przetwarzanie wizerunku. Oświadczenia można dostarczyć w formie papierowej lub przesłać wcześniej elektronicznie w formie skanu.  Brak zgody będzie równoznaczny z niedopuszczeniem finalisty do udziału w konkursie.
11.  Podczas finału uczestnicy będą wypełniać kartę pracy uwzgledniającą  znajomość 4 książek zalecanych do przeczytania w ciągu roku szkolnego.

W przypadku trudności z dostępem do lektury w bibliotece szkolnej proponujemy korzystanie z bibliotek publicznych lub czytanie książki na miejscu w bibliotece.

Polecane lektury i terminy do konkursu „Mole książkowe” w roku szk. 2018/2019:
·         Drzewicka Krystyna: Banda z Uroczyska.  (listopad /grudzień 2018)
·         Barbara Kosmowska: Dziewczynka z parku. (styczeń/luty 2019)
·         Anna Kamieńska: Dom w domu. (marzec/kwiecień 2019)
·         Elżbieta Zubrzycka: O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów. (maj  2019)