niedziela, 22 marca 2015

Ćwiczenia do zasady - pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.

To już ostatnie przed świętami ćwiczenia. Na następne zmagania z ortografią zapraszam 13 kwietnia. W tym tygodniu do Waszych dzienników lekcyjnych trafią następne 5 i plusy. W maju czeka Was wielki finał i rozstrzygnięcie konkursu.
1.Uzupełnij przysłowia i powiedzenia wyrazami z partykułą „nie”. 
1.……………………………….. drugiemu, co tobie ……………………….. . 2…………………………………. Kraków zbudowano.
3. Puść to w …………………………
4. Co ma wisieć, ………………………
5. Nikt ………………prorokiem we własnym kraju.
6. Szczęśliwi czasu ……………………….
7.. ……………………………… chodzą parami.
8.Mieć ………………………… sumienie.
9.Powiedziały jaskółki, że ……………………… są spółki.
10.Strzeż się ………………………….. , a unikniesz szkody.
11.Żeby kózka ………. skakała, to by nóżki ……… złamała.
12.Powiedziały jaskółki, że ……… dobre są spółki.
13……… ma dymu bez ognia.
14.Zgoda buduje, ……… zgoda rujnuje.
15.Kto pyta, ……… błądzi.
16.Z pustego i Salomon ……… naleje.

2. W podanych związkach wyrazowych uzupełnij luki przeczeniem nie pisanym łącznie lub rozdzielnie.
………… deptać trawników,
………… łamać gałęzi,
………… krzyczeć w parku,
………… ulec namowom,
………… poszanowanie prawa,
………… podjęcie tematu,
………… poprawność wypowiedzi,
………… posłuszeństwo syna,
………… pomyślność działania,
………… sprawiedliwość kolegi,
………… dojrzały owoc,
………… przypadkowe spotkanie,
………… gustowny strój,
………… dostateczny stopień,
………… łaskawe spojrzenie,
………… ciekawy film,
………… daleki krewny,
………… wysoki mężczyzna,
wpada ……… spodziewanie,
postąpił …….. słusznie
 3. Uzupełnij luki w podanych regułach.

Wyraz nie z osobowymi formami czasownika oraz z bezokolicznikiem piszemy ……………………, np.: ……………………., ………………………….,  …………………………… .
Wyraz nie z rzeczownikami, przymiotnikami oraz przysłówkami odprzymiotnikowymi piszemy ………………………….., np.: ………………………, …………………,


4.W odpowiednie miejsca wpisz wyrazy wraz z partykułą „nie”.
Miła, bawić się, ćwierć, wczoraj, śpiewa, taki, dzielny, przestrzeganie, który, drugi, zwinność, miło, namalowano, dyskrecja
Czasowniki………………….
Rzeczowniki………………..
Przymiotniki…………………
Przysłówki…………………..
Liczebniki……………………
Zaimki………………………
5.  Uzupełnij luki partykułą nie pisaną łącznie lub rozdzielnie.

Chłopiec …… odpowiadał na pytania nauczyciela, ……. podnosił głowy, ….. przestawał wpatrywać się w zeszyt. ……wiedza i …..poważne podejście do zajęć stały się źródłem ocen …….dostatecznych. …. chciał słuchać starszych, ….. dopuszczał myśli o czwórkach i piątkach. Uważał, że piątki i szóstki należą się kujonom…… najlepiej wyglądał, kiedy przeszywający na wskroś wzrok nauczyciela skupił się na twarzy ucznia. Pomyślał, że lekcja …..długo dobiegnie końca. Z ……..cierpliwością czekał na zbawienny dzwonek, który ……bawem wyzwoli go z męczarni. ….. miał dziś ochoty na żarty, był w …..zbyt dobrym humorze. ……pokój ogarnął chłopca na myśl o powrocie do domu. ……będzie miał się czym pochwalić przed rodzicami.

sobota, 21 marca 2015

Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.

W lutym  bibliotekę odwiedzili uczniowie klas pierwszych.  Celem spotkania było pasowanie uczniów na czytelników biblioteki szkolnej, a także stworzenie przyjaznej i serdecznej atmosfery podczas pierwszego kontaktu dzieci z biblioteką.


     W czasie spotkania dzieci były przygotowywane do swobodnego i samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Wspólnie przypomnieliśmy sobie, jak  należy obchodzić się z książką. Dzieci  rozwiązywały zagadki związane ze znanymi im bajkami, wierszami i biblioteką. Na zakończenie pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie i nastąpiło uroczyste pasowanie. Na pamiątkę pełnoprawni czytelnicy otrzymali zakładki do książek  oraz dyplomy. Dla wielu był to początek przygody z biblioteką, która mamy nadzieję będzie trwała latami.

"Czytajmy razem" - prezentacja


Magiczny kuferek ze skarbami.

Między klasami wędruje "magiczny kuferek"  i " magiczny plecaczek" ze skarbami. Ciekawi jesteście co to za skarby? To bogactwo to nie drogie kamienie, diamenty czy złoto. To książki!
Książka dostarcza nam wiedzy, pobudza naszą wyobraźnię, fantazję, rozwija słownictwo, pomaga nam zrozumieć siebie i innych, towarzyszy nam, gdy czujemy się samotni i uczy  nas wrażliwości.


W wolnych chwilach panie nauczycielki wyjmują z "magicznego kuferka" książki i czytają je dzieciom.

Wiosnę witamy kwiatami!

Koło biblioteczne postanowiło przywitac wiosnę kwiatami. Te piękne kwiatki wykonały uczennice klasy 5d i 5b.

niedziela, 15 marca 2015

Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.

Pisownia łączna partykuły „nie”:
*z rzeczownikami (np. niepokój, nieszczęście);

Są dwa wyjątki od tej zasady:
-gdy "nie" jest wyraźnym przeciwstawieniem, piszemy je osobno, np. nie korektor, ale redaktor;
-gdy człon drugi w przeciwstawieniach logicznych pisze się wielką literą, poprawny jest zapis z łącznikiem, np. nie-Polak, nie-Europejczyk itp.

*z przymiotnikami (np. niestary, niekochany, niebrzydki, nieciekawy)

Są trzy wyjątki od tej zasady:
-gdy "nie" jest wyraźnym przeciwstawieniem, piszemy je osobno, np. nie brzydki, ale ładny;
-gdy człon drugi w przeciwstawieniach logicznych pisze się wielką literą, poprawny jest zapis z łącznikiem, np. nie-Szekspirowski (dramat) itp.
-gdy nie łączy się z przymiotnikiem w stopniu wyższym i najwyższym, piszemy je osobno, np. nie gorszy, nie najlepszy 

 *z imiesłowem przymiotnikowym (np. nieoceniony)
 wyjątkiem są sytuacje, kiedy imiesłów jest użyty w konstrukcji przeciwstawienia np. nie siedzący, ale stojący;
*z przysłówkami utworzonymi od przymiotników (np. niedrogo, nieprzyjemnie).
wyjątek
 gdy "nie" łączy się z przysłówkiem w stopniu wyższym i najwyższym (nie gorzej, nie najlepiej);
Pisownia rozdzielna partykuły „nie”:
*przed czasownikami (np. nie omieszkał, nie wspomniałem)
wyjątkami są czasowniki utworzone od rzeczowników z przedrostkiem ‘nie’, np. niepokoić (od niepokój), niedowidzieć;
 *przed imiesłowami przysłówkowymi zakończonymi na -łszy, -wszy, -ąc i formami nieosobowymi zakończonymi na -no, -to (np. nie skończywszy, nie pamiętając, nie znaleziono);
*przed wyrazami: brak, można, potrzeba, wiadomo, warto, wolno – ale ‘niepodobna’ piszemy łącznie;
*przed liczebnikami (np. nie trzy, nie pierwszy) 
 wyjątki: niejeden, niewiele;
*przed zaimkami (np. nie nasze, nie każdy);
*przed partykułami: byle, lada (np. nie byle jak, nie lada gratka);
*przed wyrażeniami przyimkowymi (np. nie z nim, nie swój majątek);
*przed przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników (np. nie całkiem, nie dziś, nie tylko);

*w konstrukcjach, których ośrodkiem jest spójnik ‘ani’ lub ‘ni’ (np. nie piszący ani nie czytający)

niedziela, 8 marca 2015

Ćwiczenia do zasady ortograficznej "ó " i "u"

1.Utwórz zdania z podanymi wyrazami.

krzyżówka

furtka

cukierek

surówka

druty

piórnik

żarówka

zwiastun

opiekunka

warunek

2.Dobierz pary wyrazów, łącząc je w związki wyrazowe. Zapisz je.


pół                                                      lasu
wlókł                                                   mody
powtórka                                            metra
powód                                                roku
powrót                                                choroby
powódź                                              firmy
podściółka                                          królewski
podróbka                                            sezonu
podnóżek                                            koncertu
przebój                                                nogi

3.Z każdego pionowego rzędu liter wykreśl te, które odpowiadają znaczeniu następujących haseł:


1.Płytka do pokrycia dachu to....              
2.Miasto z Wawelem.                               
3.Zupa z grochem.                                   
4.Kartka z widokiem.                                
5.Łódź motorowa.

6.Ojciec to Adam Nowak, a córka to Ania...  
7.Lubię ............ po górach.    
8.Chłopcy (kogo? czego? l. mn)...  
 9.Krótki sprawdzian to .............   
10.Mała głowa to ..............                         

D
P
G
 I
M
N
W
S
K
G
A
K
Z
W
O
P
O
C
P
R
C
R
R
 I
T
O
Ę
H
A
Ł
H
A
O
D
O
W
D
A
R
W
Ó
N
C
O
R
A
R
Ł
T
Ó
W  
I
H
K
E
K
Ó
O
K
S
I
K
Ó
Ó
Ó
Ó
W
 P
Ó
W
Ę
Ó
W
W
W
 W
 K
C
W
G
A
W
 K
 K
K
N
J
Ó
K
K
K
P
A
A
A
A
I
W
 A
 A
A
O
S
Ł
O
W
N
 I
K
I

Poziomo odczytaj hasło…………………………………………….

4.Wstaw „u” lub „ó”


R...ża ...stawiła swe ul...bione książki na p...łce obok ł...żka. Jest pośr...d nich d...ży zbi...or baśni. Przed zaśnięciem mama czyta córce kr...ciutki fragment, p...źniej R...ża ogląda r...żnobarwne ilustracje. Są tam złotowłose kr...lewny, piękne wr...żki z błyszczącymi r...żdżkami i kr...lewicz zamieniony w osiołka.


Wśr...d ogromnych pałac..w i kr...lewskich ogrod...w wędr...je tajemnicza dr...żka , kt...ra prowadzi do zaczarowanego źródła. Mr...żąc oczy R...ża widzi Walig...rę odrz...cającego ogromny głaz lub Czerwonego Kapt...rka maszer...jącego do babci. Ta wędr...wka kończy się zawsze pięknym snem.

5.Dopisz wyrazy z ó lub u, który zaczyna się literą kończącą podany rzeczownik (nie szukaj związku między wyrazami). 
· królik - .........................
· okruch - .......................
· stwór.-..........................
· wujek - ........................
· parówka - ....................
· lektura - .......................