poniedziałek, 26 stycznia 2015

Wydawnictwa wspierające akcję "Czytajmy razem"

Wydawnictwa wspierające akcję Czytajmy razem to:


Dzięki tym wydawnictwom otrzymaliśmy książki, na bazie których przeprowadzimy w bieżącym roku wiele ciekawych działań. Już w lutym w naszej bibliotece odbędą się warsztaty detektywistyczne prowadzone przez przedstawicielkę wydawnictwa Zakamarki.

" Czytajmy razem " we Wrocławiu. Wrocław Światową Stolicą Książki 2016


Nasza szkoła, podobnie jak 8 innych wrocławskich szkół, przystępiła do projektu Czytajmy razem”, którego celem jest wspieranie rozwóju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Projek realizowany będzie od grudnia 2014 do grudnia 2015.


Cele projektu:
-Podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży, w tym dyskusji, filozofowania i rozwijania sztuki rozmowy na wybrany temat.
-Wzmocnienie działań związanych z wprowadzeniem najmłodszych czytelników w zaczarowany świat książek, z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami, pomoc logopedyczna.
-Opracowanie i wprowadzenie na zajęciach z uczniami zmodyfikowanego kanonu lektur.
-Odkrywanie przez dzieci i młodzież ciekawych miejsc we Wrocławiu, służących popularyzacji czytania.
Miejsce działań: Wrocław
Realizacja : nauczyciele bibliotekarze szkół wrocławskich, nauczyciele logopedzi, poloniści ( szkoły podstawowe), WCDN.
Adresaci projektu – nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych Wrocławia:
SP 74, ZSP 3, SP 95, ZSP 13, SP 64, SP 107, SP 9, SP 85, SP 68 oraz nauczyciele i uczniowie innych placówek zaproszeni do współpracy.
Partnerzy projektu: Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej, ESK 2016, Wydawnictwa: eMka Krzysztof Głuch, Literatura, Zakamarki, Wydawnictwo Papilon.
Wydawnictwa przekazują szkołom, które przystąpią do projektu, wybrane książki ( 3-4 tytuły). Na podstawie wybranej literatury nauczyciel bibliotekarze, poloniści, logopedzi realizują z dziećmi program opracowany wspólnie z organizatorami.
Działania :

-Warsztaty dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez WCDN oraz przez przedstawicieli wydawnictw dotyczące dydaktyki języka oraz metodyki pracy z konkretnym tekstem literackim.

-Promocja wizualna działań - logo projektu i wydawnictw na stronach internetowych placówek oraz wszystkich bieżących wydarzeń, plakaty.

-Czytanie głośne książek z pakietu na lekcjach i spotkaniach grupowych, w plenerze, z rodzicami w domu.

-Działania międzyklasowe: zaprojektowanie i wykonanie „Magicznego kufra”, który będzie zapełniony książkami od wydawnictw, książkami do bookcrossingu wybranymi przez dzieci. Klasy przekazują Kufer po przeczytaniu książek, wybraniu najciekawszej i przygotowaniu oprawy promocyjnej.
Magiczny kufer” planujemy rozdawać wszystkim uczniom we Wrocławiu z myślą o czytaniu rodzinnym w domach oraz poprzez happeningi np. w „Rozczytanym tramwaju”.

-Konkursy, spotkania, tworzenie własnej literatury promującej projekt oraz Wrocław.
Organizatorzy i koordynatorzy projektu:

Lidia Zyga
Małgorzata Olewińska – Syta

Magdalena Paszkiewicz

niedziela, 11 stycznia 2015

Kolejne ćwiczenia do zasady- pisowania wielkiej i małej litery.

Witamy Was po przerwie świątecznej. To ostatnie przed feriami ćwiczenia ortograficzne. Po feriach do Waszych dzienników lekcyjnych trafią piątki i plusiki za dwie ostatnie karty pracy (o oceny możecie pytać w bibliotece i  Wasze panie z języka polskiego). Na początku lutego podamy nową zasadę ortograficzną do utrwalenia. POWODZENIA!!!

1.                  Przepisz poprawnie podane wyrazy. Zwróć uwagę na zasadę pisowni wyrazów małą lub wielką literą. Pamiętaj o poznanych zasadach ortograficznych!

Azja, kraków, góra mont blanc, "Księga Urwisów", azor, Poznań, francja, "wielka, większa i największa", europejczyk, Bolesław Chrobry, województwo lubelskie, "płomyczek".

2.                  Do podanych dat dopisz nazwy świąt.
1 stycznia - ………………………………………………..
21 stycznia - ………………………………………………
8 marca - ……………………………………………………
26 maja - ……………………………………………………
1 czerwca - …………………………………………………
14 października - …………………………………………
11 listopada - ………………………………………………
25 grudnia - ………………………………………………..
3.          Wpisz małą lub wielką literę
...ilip(f) przygotowywał się do konkursu geograficznego. Wkuwał na pamięć nazwy stolic poszczególnych państw. Wiedział już, że stolicą ...rancji(f) jest ....aryż(p), a jego mieszkańcy nazywają się .....aryżanami(p). Sam mieszkał w małej wiosce o nazwie ......roboszczów(p), a więc jest ....roboszczowianinem(p). Jego wioska znajduje się w województwie ...olnośląskim(d), a region to ...olny ...ląsk(d,ś), którego stolicą jest ...rocław(w).
Błądził palcem po mapie świata i marzył, że może kiedyś pojedzie do słonecznej ...iszpanii(h) i obejrzy słynne walki byków na stadionie w ...adrycie(m).
Niedawno czytał świetną książkę ...enryka (h)...ienkiewicza(s)  „... pustyni i w puszczy”(w). Marzył, by znaleźć się na ...aharze(s), walczyć z ...rabami(a) i zaprzyjaźnić się z......urzynami(m)

4.          Uzupełnij luki małą lub wielką literą podaną w nawiasie.

Po .....oszalinie .....an zwiedził .....raków (k, j, k)
Dawną .....tolicę – dumę .....olaków (s, p)
Obejrzał .....awel i .....amę .....moczą (w, j, s)
A w .....owej .....ucie trochę odpoczął. (n, h)
5.         W wykropkowane miejsca wpisz wielką lub małą literę.

W małej miejscowości nad …eziorem …niardwy odbyło się spotkanie przedstawicieli
różnych wyznań: …atolików, …ydów , …uddystów. Uczestnikom spotkania podobał
się …azurski krajobraz, ale odbyli też wycieczki do …arszawy, …rakowa i …atowic.
Najciekawsze były dla nich jednak dyskusje z ludźmi: z …arszawiakami, z …rakowianami,
…lązakami i …azurami.