niedziela, 29 listopada 2015

Pisownia łączna i rozdzielna czasownika z cząstką -by. Ćwiczenia

1. Z wyrazów: myślałabym, widziałbym, poszedłbym, wsiadłbym, miałbym, wziąłbym, czytałbym, byłabym ułóż krzyżówkę, której hasłem jest nazwa czynności związanej z nauką
HASŁO...........................................

2. Uzupełnij tekst cząstką "-bym".

Gdy.... ci ja miała skrzydełka jak gąska,
poleciała.........za Jaśkiem do Śląska.
Leciała.......ponad gajem, leciała nad wodą,
szukała....., gdzie to Jasia srogie losy wiodą.
Przyleciała....... jak gąską do Jasiowej chatki
i pięknie spytała....... jego pani matki.

Gdy..... ja była słoneczkiem na niebie,
nie świeciła....... jak tylko dla ciebie.
Gdy .......... ja była ptaszkiem z tego gaju,
nie śpiewała......... w żadnym obcym kraju.

3.Ułóż zdania z wyrazami:
powiedziano(by), przyszli(byśmy), zajęto(by), schrupać(by), widział(bym)
Zastosuj odpowiednią pisownię: łączną bądź rozdzielną
4. Uzupełnij tekst
Spóźniłem się dzisiaj do domu. Teraz mama gniewa się za to. Gdy................... (bym) nie umiał czytać to z pewnością wrócił........................ (bym) do domu. Przed kinem przeczytałem afisz i zacząłem się zastanawiać. "Pójść....................... (by) do kina, czy nie pójść?" Jeśli............ (bym) wrócił prosto do domu, wydarzyło..............(by) się wiele złego. Jutro odwiedzą nas goście. Gdy...........(bym) nie poszedł do kina, to nie było.............(by) gdzie przyjmować gości. Dlaczego? Mama zostawiła.............(by) ciasto w piekarniku pod opieką mojej siostry. Kazała.............(by) też mieszać bigos co 5 minut i pobiegła...................(by) do fryzjera. Moja siostra nie wytrzymała.........(by) w kuchni. Zostawiła...........(by) ciasto i bigos pod moją opieką. Sama poszła.......(by) do kina i obejrzała...........(by) nudny film o miłości. A ja siedział.........(bym) w kuchni, mieszał...........(bym) w garnku i nigdy nie zobaczył...............(bym) filmu o zwierzętach. Włączył............... (bym) grę komputerową, żeby nie zasnąć z nudów. Jeśli już się gra, warto.....(by) wygrać. Tak pomyślał............(bym) i zapomniał.............(bym) o cieście i bigosie. Bigos by się przypalił, a ciasto spaliło.....(by) się na popiół. Gdy..........(bym) tego nie zauważył spłonął.............(by) cały dom. To była.............(by) tragedia. Uratowałem dom przed pożarem, a rodzice są ze mnie niezadowoleni.

5. Zapisz poprawnie i podaj zasadę pisowni:

musiał......(bym)...........................................................................................................................

nałożono....(by)............................................................................................................................
Na wypełnione karty pracy czekamy w bibliotece do 14 grudnia

poniedziałek, 23 listopada 2015

Pisownia czasownika z cząstką by:

Pisownia wyrazów z cząstką by:

Łącznie piszemy by z:
-osobowymi formami czasowników, np. pisałbym, życzyłbym, zapamiętałybyśmy;

Rozdzielnie piszemy by
 z:
-bezokolicznikami, np. robić by, pisać by;
Powtórzyć byś nie potrafił.

-wyrazami o funkcji czasownikowej, które trzeba zapamiętać: wolno by, warto by, trzeba by, można by.
Trzeba by wreszcie pójść do kina.
Warto by było wybrać się na narty.


Uwaga! Zakończenia form trybu przypuszczającego: -bym, -byś, -by są ruchome; można je przenieść przed czasownik i wtedy piszemy rozdzielnie, np. czytałbym albo bym czytał, pisać by albo by pisać.

JESTEM NA PTAK

TEST 15.11- 01.12

1. Odbywają długie podróże, 12 000 km w jedną stronę.
2. W ich świecie często dochodzi do zabójstw.
3. Jest posiadaczką eleganckiego, czarno-białego żakietu.
4. Siła jego zgryzu dochodzi do 40 kg.

niedziela, 22 listopada 2015

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O TYTUŁ "MISTRZA ORTOGRAFII"

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu "Mistrz ortografii". 
Przypominamy zasady udziału w konkursie:
  1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
  2. W pierwszym etapie uczestniczą wszyscy chętni uczniowie, którzy poznają zaprezentowaną w danym miesiącu zasadę ortograficzną oraz wykonają odpowiednie ćwiczenia do niej.
  3. Na blogu biblioteki szkolnej, co miesiąc będzie umieszczana jedna zasada ortograficzna, którą uczniowie ćwiczą samodzielnie, wykonując zamieszczane tam zadania. Na stronie, co drugi poniedziałek będą pojawiały się nowe ćwiczenia. Uczniowie, którzy w domu nie mają dostępu do internetu, mogą poprosić o wydrukowanie zadań w bibliotece.
  4. Wykonane ćwiczenia przynosimy do biblioteki szkolnej. Za zadania przyznawane są punkty. Za 10 zdobytych punktów uczeń otrzymuje ocenę cząstkową - 5 z języka polskiego.
  5. Do drugiego etapu konkursu kwalifikują się ci uczniowie, którzy ze wszystkich ćwiczeń uzyskają najwięcej punktów.
  6. Drugi etap obejmuje dyktando, w którym uczniowie będą musieli wykazać się znajomością wszystkich poznanych zasad ortograficznych.
  7. Drugi etap konkursu odbędzie się w pierwszym tygodniu czerwca 2015 r.
  8. Uczniowie, którzy zajmą miejsca 1-3, oprócz nagród otrzymają podwyższoną o jeden stopień ocenę z języka polskiego!
  9. Aktywność uczniowska w systematycznym doskonaleniu umiejętności ortograficznych stanowić też będzie jedno z kryteriów, branych pod uwagę przez jury, przyznające na koniec roku szkolnego honorowe wyróżnienie - tytuł Szkolnego Ambasadora Polszczyzny.


poniedziałek, 16 listopada 2015

Wspólnie z Seniorami Świętujemy Niepodległość. 12 listopada uczniowie naszej szkoły odwiedzili seniorów w Klubie Seniora "Zawidawie" przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Kazimierza.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Uczniowie z klasy IIIc i IIIb zaprezentowali  piękne przedstawienie z okazji Święta Niepodległości. Wspólnie ze starszymi kolegami z klasy Va i Vd oraz z seniorami odśpiewali pieśni patriotyczne: "Wojenko, wojenko", "Piechotę", "Przybyli ułani pod okienko"                                                                                                                                                                                                                                      


Starsi uczniowie recytowali  wiersze. Wysłuchaliśmy też pieśni patriotycznej granej na flecie oraz legendy "O Lechu, Czechu i Rusie"


Seniorzy przyjęli wszystkich ciepło i życzliwie. Na małych artystów czekały łakocie.
Bardzo dziękujemy wszystkim seniorom za tak miłe spotkanie.

poniedziałek, 9 listopada 2015

Patriotyczne dyktando. Nagroda czeka!!!

Uzupełnij tekst właściwymi znakami. Pamiętaj o ortografii, i interpunkcji. Tam, gdzie trzeba zmień małą literę na wielką.

Na uzupełnione karty pracy czekamy w bibliotece. Uczeń, który pierwszy poprawnie wypełni nasze patriotyczne dyktando zostanie nagrodzony.

co to za baśniowy kraj
wyobra… sobie kraj w kt….rym statki pływaj…. po trawie wydmy śpiewaj… a krasnoludk…. stawia si….   pomniki
mo…na t… spotkać kobiet… z ogonem ryby i stan…ć oko w oko z dinoza…rem  zobaczyć miasto w k…tałcie człowieka zamek kt…ry jest kal…da…em i dom stoj…cy na da…u
p…y granicy działa mi…dzynarodowe ptasie lotnisko a nad mo…em pogotowie rat..nkowe dla fok
w podziemnym pałac… rzeźby …eźbi…. si…. same a w telewiz… mo…na obej…eć transmisj… z kotła czarownic czy to kraina z baśni
nie ten kraj istnieje ….prawd…   i ….cale  nie jest daleko
nazywa się …...olska
nasz kraj pełen jest …zwykły…. miejsc  które warto odwiedzić i poznać  …oćby po to by nie być jak …oziołek …atołek  kt…ry   po szerokim szukał świecie tego co jest bardzo blisko


niedziela, 8 listopada 2015

"Czy znasz znaczenie tego słowa"-całoroczny konkurs językowy-rok szkolny 2015/16

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w całorocznym konkursie językowym - "Czy znasz znaczenie tego słowa". Na początku każdego miesiąca na tablicy przed biblioteką oraz koło sali 218 znajdziecie tajemniczo brzmiące słowo. Wyjaśnijcie jego znaczenie, korzystając np. ze słownika w bibliotece i zgłoście się do nauczyciela z języka polskiego. Uczniowie za poprawne odpowiedzi nagradzani będą ocenami z przedmiotu. Pod koniec roku szkolnego wyłonimy trzech finalistów, którzy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

SŁOWO NA WRZESIEŃ

ELOKWENTNY

SŁOWO NA PAŹDZIERNIK

REFLEKSYJNY

SŁOWO NA LISTOPAD

PROLONGOWAĆ

SŁOWO NA GRUDZIEŃ

EXLIBRIS

SŁOWO NA STYCZEŃ

NOSTALGIA 

SŁOWO NA LUTY

 

DARZYĆ SIĘ

 

SŁOWO NA MARZEC

 

SUBORDYNACJA

SŁOWO NA KWIECIEŃ

RĘKAWKA

 

 

 

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego pt.: „Moje wymarzone miejsce we Wrocławiu”

1. Cele konkursu:
1.      Rozwijanie twórczej postawy dziecka
2.       Promowanie Wrocławia jako naszej małej Ojczyzny
3.      Rozwijanie w dziecku poczucia przynależności do jego miejsca zamieszkania
2.Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-VI i oceniany będzie  na poszczególnych poziomach. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. W konkursie przewidziane są nagrody książkowe.
3.Warunki uczestnictwa w konkursie:
Do konkursu mogą być zgłaszane prace plastyczne  i literackie wykonane wyłącznie przez jednego autora.
4. Zasady konkursu:
Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej
KONKURS PLASTYCZNY:
 Tematem przewodnim konkursu plastycznego jest wykonanie pracy plastycznej na temat – miejsce we Wrocławiu szczególnie dla mnie ważne, istotne, w którym się czuje dobrze i bez którego nie wyobrażam sobie Wrocławia.

Sposób wykonaniaØ dowolna technika plastyczna płaska: akwarele, plakatówki, tempery, kredki świecowe, tusz, f. olejne, pastele oleiste lub suche, węgiel , grafiki komputerowe w dowolnych programach rysunkowych, płaskie formy collage’u, mozaika, wydrapywanka i inne. Praca plastyczna może być wykonana także w formie:  komiksu  (historyjki obrazkowej o dowolnej ilości „klatek” ) lub plakatu
jedyna dopuszczalna forma pracy: A4

KONKURS LITERACKI:
Praca literacka powinna być zatytułowana  i podpisana przez autora . Może być wykonana w formie:
Ø opowiadania  ( przygoda wpleciona w realne miejsce istniejące we Wrocławiu )
Ø wiersza
5. Miejsce dostarczania prac:
 · biblioteka szkolna
6. Czas trwania konkursu: 
 20.10.2015 r. – 20.11.2015r. r.
Postanowienia końcowe:
 · organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w całości lub we fragmentach przy tworzeniu naszej szkolnej książki pt .” Moje wymarzone miejsce we Wrocławiu”
 · uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu,

· regulamin konkursu oraz jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej ZSP nr 3

"Z jakiej książki pochodzi ten fragment"-całoroczny konkurs czytelniczy- rok szkolny 2015/16
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w całorocznym konkursie czytelniczym - "Z jakiej książki pochodzi ten fragment". Na początku każdego miesiąca na tablicy przed biblioteką oraz koło sali 218 znajdziecie fragment książki. Jeśli znacie jej tytuł, zgłoście się do Waszego nauczyciela z języka polskiego. Uczniowie za poprawne odpowiedzi nagradzani są ocenami z przedmiotu. 

Klasy I-III (na tym poziomie mamy już również wielu dojrzałych czytelników) podają poprawne odpowiedzi paniom w bibliotece.
Pod koniec roku szkolnego wyłonimy trzech finalistów, którzy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.FRAGMENT NA WRZESIEŃ


FRAGMENT NA PAŹDZIERNIK


FRAGMENT NA LISTOPAD

FRAGMENT NA GRUDZIEŃ
FRAGMENT NA STYCZEŃFRAGMENT NA LUTY
FRAGMENT NA MARZEC
 
FRAGMENT NA KWIECIEŃ
 
 

Konkurs międzyszkolny - "Planszowa gra patriotyczna"


         Grupka uczniów z naszej szkoły kierowana przez panie polonistki: Beatę Mazur i Emilię Kopecką-Zacharę  wzięła udział w międzyszkolnym konkursie i stworzyła  „Planszową grę patriotyczną”. Organizatorem konkursu jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Patronat nad Konkursem sprawuje Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego. Celem konkursu jest propagowanie idei radosnego obchodzenia Święta Odzyskania Niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.


Najlepsze prace będą nagradzane i eksponowane w Kościele Garnizonowym

od 11 listopada 2015 r. 

poniedziałek, 2 listopada 2015

Stwórzmy wspólnie bibliotekę marzeń !!!

Drogi czytelniku!           Znalezione obrazy dla zapytania gif książkaZgłoś do biblioteki tytuł swojej ulubionej książki lub serii, którą chciałbyś polecić  kolegom i koleżankom. Jeśli nie mamy jej w bibliotece, niezwłocznie ją zakupimy. 
       
Czekamy na Wasze propozycje do 10 listopada.

Koło plastyczne zaprasza!

         Zajecia koła plastycznego odbywaja sie w środy od 13.40 do 14.40.                                                                                                                                                                                                                                                                         Zapraszamy!                                                                                                                                                                                                                                                 Oto nasze pierwsze prace Czytamy wspólnie z seniorami!

           21 października gościliśmy u siebie miłego gościa. Odwiedziła nas pani Iwona Tomczak, która reprezentuje  Klub Seniora przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Kazimierza
„Zawidawie”. Pani Iwona czytała dzieciom opowieść o "Koniku Garbusku".

Ta stara rosyjska bajka bardzo spodobała się uczniom. Pani Iwona obiecała, że wkrótce ponownie do nas zawita, aby przedstawić dzieciom dalsze losy głównych bohaterów.