wtorek, 3 stycznia 2017

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i  pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2.Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3. Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biblioteki i przestrzegania zapisów w nim zawartych.

4. Czytelnik ma prawo do fachowej informacji na temat zbiorów bibliotecznych.

5. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie  zbiory. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece  taki sam dokument/dokumenty lub inną pozycję wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

6. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki w tym tylko jedną lekturę. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

7. Książki wypożyczamy na okres maksymalnie jednego miesiąca.

8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.

9. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

10. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko w czytelni.
 

11. W bibliotece należy zachować ciszę. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków
i korzystania z telefonów komórkowych.

12. Przed wejściem do wypożyczalni plecaki zostawiamy w wyznaczonym miejscu.
 

13. Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za prywatne rzeczy czytelników wnoszone do biblioteki.

14. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.