niedziela, 15 lutego 2015

Ćwiczenia do zasady ortograficznej z h i ch

1. Do podanych niżej wyrazów dopisz właściwe wyrazy o znaczeniu przeciwnym lub wyrazy bliskoznaczne zaczynające się na h lub ch

zdrowy -……….
gruby -…………
ogrzewać - ……….
spokojny - ………..
kask - ……………
skąpy - ………….
pensjonat - ……..
gwar - …………..
detal-  …………
dziewczyna - …………
ganić-……..
stać -……………

2. Wstaw h lub ch

W szkole na przerwa… panują …ałas, …uk i ….armider. Sły….ać wrzaski oraz śmie….y wszystki… uczniów. Po s…odach jak ….mary mu… zbiegają dzieci. Kiedy wbiegną do sal, na korytarza… leżą różne papro….y i okru…y. Teraz już siedzą ci…o, bo pani zapowiedziała klasówkę z …..istorii.

3. Ułóż własne dyktando z h i ch. Powinno ono zawierać minimum 8 zdań. W każdym zdaniu umieść przynajmniej jeden wyraz z literą h lub ch. Podkreśl ten wyraz.
4.      Ułóż krzyżówkę z objaśnieniami haseł: hełm, Chełm, hart, chart.

5.      Wypisz w kolejności alfabetycznej wyrazy z h lub ch z dyktanda z ćw .2