niedziela, 22 marca 2015

Ćwiczenia do zasady - pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.

To już ostatnie przed świętami ćwiczenia. Na następne zmagania z ortografią zapraszam 13 kwietnia. W tym tygodniu do Waszych dzienników lekcyjnych trafią następne 5 i plusy. W maju czeka Was wielki finał i rozstrzygnięcie konkursu.
1.Uzupełnij przysłowia i powiedzenia wyrazami z partykułą „nie”. 
1.……………………………….. drugiemu, co tobie ……………………….. . 2…………………………………. Kraków zbudowano.
3. Puść to w …………………………
4. Co ma wisieć, ………………………
5. Nikt ………………prorokiem we własnym kraju.
6. Szczęśliwi czasu ……………………….
7.. ……………………………… chodzą parami.
8.Mieć ………………………… sumienie.
9.Powiedziały jaskółki, że ……………………… są spółki.
10.Strzeż się ………………………….. , a unikniesz szkody.
11.Żeby kózka ………. skakała, to by nóżki ……… złamała.
12.Powiedziały jaskółki, że ……… dobre są spółki.
13……… ma dymu bez ognia.
14.Zgoda buduje, ……… zgoda rujnuje.
15.Kto pyta, ……… błądzi.
16.Z pustego i Salomon ……… naleje.

2. W podanych związkach wyrazowych uzupełnij luki przeczeniem nie pisanym łącznie lub rozdzielnie.
………… deptać trawników,
………… łamać gałęzi,
………… krzyczeć w parku,
………… ulec namowom,
………… poszanowanie prawa,
………… podjęcie tematu,
………… poprawność wypowiedzi,
………… posłuszeństwo syna,
………… pomyślność działania,
………… sprawiedliwość kolegi,
………… dojrzały owoc,
………… przypadkowe spotkanie,
………… gustowny strój,
………… dostateczny stopień,
………… łaskawe spojrzenie,
………… ciekawy film,
………… daleki krewny,
………… wysoki mężczyzna,
wpada ……… spodziewanie,
postąpił …….. słusznie
 3. Uzupełnij luki w podanych regułach.

Wyraz nie z osobowymi formami czasownika oraz z bezokolicznikiem piszemy ……………………, np.: ……………………., ………………………….,  …………………………… .
Wyraz nie z rzeczownikami, przymiotnikami oraz przysłówkami odprzymiotnikowymi piszemy ………………………….., np.: ………………………, …………………,


4.W odpowiednie miejsca wpisz wyrazy wraz z partykułą „nie”.
Miła, bawić się, ćwierć, wczoraj, śpiewa, taki, dzielny, przestrzeganie, który, drugi, zwinność, miło, namalowano, dyskrecja
Czasowniki………………….
Rzeczowniki………………..
Przymiotniki…………………
Przysłówki…………………..
Liczebniki……………………
Zaimki………………………
5.  Uzupełnij luki partykułą nie pisaną łącznie lub rozdzielnie.

Chłopiec …… odpowiadał na pytania nauczyciela, ……. podnosił głowy, ….. przestawał wpatrywać się w zeszyt. ……wiedza i …..poważne podejście do zajęć stały się źródłem ocen …….dostatecznych. …. chciał słuchać starszych, ….. dopuszczał myśli o czwórkach i piątkach. Uważał, że piątki i szóstki należą się kujonom…… najlepiej wyglądał, kiedy przeszywający na wskroś wzrok nauczyciela skupił się na twarzy ucznia. Pomyślał, że lekcja …..długo dobiegnie końca. Z ……..cierpliwością czekał na zbawienny dzwonek, który ……bawem wyzwoli go z męczarni. ….. miał dziś ochoty na żarty, był w …..zbyt dobrym humorze. ……pokój ogarnął chłopca na myśl o powrocie do domu. ……będzie miał się czym pochwalić przed rodzicami.