niedziela, 19 kwietnia 2015

"A to moja bajka właśnie".

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu "A to moja bajka wła­śnie” organizowanego przez Miej­ską Bi­blio­te­kę Pu­blicz­ną we Wro­cławiu i Biuro Wro­cławskich Pro­mocji Do­brych Ksią­żek . Warunkiem udziału w konkursie jest na­pi­sanie au­tor­skiej bajki lub baśni.

Wyniki konkursu będą ogłoszone  podczas 6 Wrocławskich Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY, które odbędą się w dniach 28-31 maja 2015 roku. Życzymy powodzenia!