środa, 21 października 2015

Warsztaty "Budujemy domek dla owadów"

W sobotę w naszej szkole odbyły się warsztaty z budowy domków dla owadów zapylających. w ramach udziału w projekcie Fundacji Opieka i Troska „Psie Pole – naturalnie piękne!”. Domki wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.Zasady uczestnictwa:
-przedmiotem konkursu jest domek dla owadów zapylających;
- technika –forma przestrzenna wykonana z różnorodnych materiałów naturalnych;
- konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI, gimnazjum, szkół średnich;
- prace należy przygotować grupowo (mogą wziąć udział całe klasy);
- prace konkursowe należy składać w siedzibie Fundacji Opieka i Troska do 30 października 2015 r.;
- regulamin konkursu dostępny jest na stronie Fundacji Opieka i Troska www.opiekaitroska.pl
 
 
                                                
Harmonogram konkursu:
15 – 18 września przekazanie informacji szkołom oraz ogłoszenie konkursu
20 września-30 października 2015 r. przyjmowanie prac w siedzibie Fundacji Opieka i Troska
1 – 6 listopada – obrady jury
Konkurs współorganizowany przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 w ramach Programu Współorganizacji Projektów mikroGRANTY ESK 2016 oraz Fundację Ekorozwoju