sobota, 10 października 2015

Zapraszamy do udziały w międzyszkolnym konkursie czytelniczym "Pożeracze książek"

Zapraszamy uczniów klas 4-6 do udziały w międzyszkolnym  konkursie czytelniczym " Pożeracze książek". Etap szkolny będzie nadzorowany przez naszą bibliotekę. Do finału międzyszkolnego przejdzie 2 uczniów, którzy uzbierają przez cały rok najwięcej punktów.

PROSIMY O ZAPISYWANIE SIĘ NA KONKURS W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
NAGRODY CZEKAJĄ!!!


REGULAMIN

I. ORGANIZATOR I PATRONAT
1.      Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 322-58-72.
2.      Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta”.

II. CELE KONKURSU
1.      Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
2.      Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
3.      Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

III. ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU
1.      Do konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-6 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
2.      Konkurs trwa od października 2015 do maja 2016 r.
3.      Organizatorzy w październiku przesyłają listę lektur do szkół.
4.      Placówki, które chcą wziąć udział w konkursie, powinny do końca listopada wypełnić zgłoszenie .
5.      Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.
6.      Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów konkursu. 
7.      Nazwiska i imiona uczniów (z podaniem numeru szkoły, której są reprezentantami) należy przesłać pocztą elektroniczną  do 30 kwietnia 2016 roku.
8.      Finał (bez dogrywki) odbędzie się 9 maja 2016 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu.
9.      Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z  40 zadań,wśród których znajdą się zadania otwarte (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur. Czas pracy: 45 minut.
10. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) po 16.05.2015r.
IV. LEKTURY
            1. Flanagan John Drużyna- cz. 1. Wyrzutki
            2. Porter Eleanor  Pollyanna
            3. Lauren St. John Ostatni lampart
            4. Bond Michael Miś zwany Paddington
            5. Lowry Lois Dawca
            6. Kosmowska Barbara Panna Foch
            7. Nienacki Zbigniew Wyspa złoczyńców
            8. Leśmian Bolesław Przygody Sindbada Żeglarza
            9. Kowaleczko-Szumowska Monika Galop 44
            10. Maleszka Andrzej Magiczne drzewo. Olbrzym