niedziela, 20 grudnia 2015

Pisownia "nie" z czasownikiem - ćwiczenia

 1. Podaj cztery przysłowia, w których występuje czasownik z przeczeniem "nie".


2. Ze znanego wiersza Jana Brzechwy o chłopcy, który zgubił kalosze (jaki to wiersz?) wypisz czasowniki z przeczeniem "nie".


3. Dopisz wyrazy przeciwstawne.

wzór : czytam - nie czytam
czesali -
myję -
czytać-
będę śpiewał-
nieśli-
czyściła-
myślało-
polować-
płynęły-
wygrywasz-

4.Wypełnij poprawnie luki w tekście.

Nasza babcia od czasu do czasu ......................(nie domaga). I teraz coś się staruszce przytrafiło. Widać, że dotkliwie cierpi, ale się nie skarży,.............. (nie domaga )się specjalnej opieki, chociaż  .............(nie  dowidzi). Martwi  się, że musi leżeć w łóżku, bo............. (nie lubi) leniuchować,.............( nie   nawidzi) bezczynności, .........(nie  pokoi) się też, czy mama da sobie radę bez jej pomocy.

5. Wstaw "nie"
Gdy cię....….. widzę,…….... wzdycham, ……... płaczę,
…...... tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
 Jednakże, gdy cię długo…....... oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam.(A.Mickiewicz)

Był młody, który życie wstrzemięźliwie pędził;;
Był stary, który nigdy…….... łajał, …….... zrzędził;
Był celnik, który …..... kradł; szewc, który …..... pijał;
Żołnierz, co się…..... chwalił; łotr, co .....… zabijał;
Był minister rzetelny, o sobie ........….. myślał;
Był na koniec poeta, co nigdy.........…. zmyślał. (I. Krasicki)

Na wypelnione karty pracy czekamy do 8 stycznia