wtorek, 12 stycznia 2016

Czasownik zakończony na "uje" - zasada pisowni

Zasada pisowni  "u"

·         w zakończeniach czasowników
 -uję, -ujesz, -uje,
np.gotujęgotujeszgotujepromujępromujeszpromuje;
·         ponadto literę u piszemy zawsze na końcu wyrazów
·         na początku wyrazu

Karta pracy do tej zasady ukaże się 18 stycznia.

ZAPAMIĘTAJ
Że się „-uje” nie kreskuje, każdy z nas to dobrze wie,
A kto „-uje” wciąż kreskuje, ten dostaje w szkole dwóje !