poniedziałek, 31 października 2016

KONKURS NA OPOWIADANIE HISTORYCZNE W RAMACH CYKLU - ZDARZYŁO SIĘ W POLSCE.

W ramach obchodów Roku Jubileuszowego Chrztu Polski
Konkurs przeznaczony jest nie tylko dla pasjonatów historii Polski, ale także młodych poszukiwaczy tajemnic związanych z naszą historią do roku 1500. 
Czas trwania konkursu- od chwili ogłoszenia regulaminu- 15 października 2016 r. do 15 listopada 2016 r.( ostatni dzień nadsyłania prac konkursowych).
Pomysłodawca przedsięwzięcia: Wydawnictwo Literatura.
Cele konkursu: 
1. Poznanie historii, jej tajemnic  naszych najwcześniejszych dziejów
2. Doskonalenie umiejętności pisania, kreatywności, pobudzania  wyobraźni
Zasady uczestnictwa:
1. Do konkursu zapraszamy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I i II gimnazjum Wrocławia.
2. Uczniowie tworzą oryginalne, nigdzie nie publikowane  własne teksty literackie (2 strony A4 czcionka  14, interlinia pojedyncza).
3. Szkoła może nadesłać maksymalnie dwie prace uczniów.
4. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora,  ponadto :numer szkoły, wiek ucznia oraz imię i  nazwisko nauczyciela wspierającego.
Ogłoszenie wyników konkursu: 29 listopada  2016 r. na stronach Wydawnictwa Literatura.
5. W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane pod uwagę wyłącznie opowiadania oryginalne, wcześniej nie ogłoszone drukiem i nie publikowane na stronach internetowych, a także nie nagradzane w innych konkursach.
Jury w składzie: Przedstawiciele Wydawnictwa Literatura
NAGRODA GŁÓWNA UFUNDOWANA PRZEZ WYDAWNICTWO LITERATURA: TABLET ORAZ PUBLIKACJA UTWORU NA STRONACH WYDAWNICTWA.
Dodatkowa nagroda- spotkanie autorskie z Panem Pawłem Wakułą, autorem  książek dla młodzieży.
Jako inspirację historyczną i literacką polecamy min.:
1. Paweł Wakuła: „ Jagiełło pod prysznicem”,
2. Grażyna Bąkiewicz, Paweł Wakuła, Kazimierz Szymeczko: Piastowskie orły. 10 opowiadań z czasów Piastów
3. Zuzanna Orlińska: seria „A to historia!”. „Detektywi z klasztornego wzgórza”. Wydawnictwo Literatura.
4. Grażyna Bąkiewicz: seria „A to historia”. „ Mówcie mi Bezprym”. Wydawnictwo Literatura.