poniedziałek, 2 stycznia 2017

REGULAMIN CZYTELNI


1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele,  pracownicy ZSP nr 3 oraz rodzice uczniów.

3. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

4. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu plecaki
i okrycia wierzchnie.

5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

6. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza bibliotekę.

7. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

8. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

9. W czytelni należy zachować ciszę. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków
i korzystania z telefonów komórkowych.

10. Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za prywatne rzeczy czytelników wnoszone do czytelni.

11. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.