niedziela, 1 stycznia 2017

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej.
1.Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy naszej szkoły.
2.Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
3.Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w istniejących oprogramowaniach.
4.Internet służy przede wszystkim do celów edukacyjnych (poszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych).
5.Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z chat-room, gadu-gadu, gier on-line itp
6.Przy jednym stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
7.Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 min.
8.Istnieje możliwość rezerwowania stanowiska komputerowego na określony dzień i godzinę.
9.Nauczyciel-bibliotekarz może udzielić pomocy przy obsłudze komputera i wyszukiwaniu informacji w Internecie.
10.Przed rozpoczęciem pracy użytkownik wpisuje się do zeszytu korzystania z komputera.
11.Nie stosowanie się do w/w zaleceń regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.