poniedziałek, 12 marca 2018

KONKURS DLA KLAS IV-VII "ZAGADKI CZYTELNICZE"ZAGADKI CZYTELNICZE
dla uczniów klas IV –VII

 Regulamin konkursu 
Konkurs pod patronatem dyrektora szkoły p. Mariusza Rusinka
         I.            Organizator konkursu :
biblioteka szkolna  przy współpracy z nauczycielami języka polskiego
       II.            Cele konkursu:
1.Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
2.Doskonalenie techniki szybkiego czytania i umiejętności wyszukiwania informacji w tekście.
3.Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
4.Mobilizowanie uczniów do czytania.
5.Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.
6.Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
III.     Zasady konkursu:

Uczniowie,  chcący wziąć udział w konkursie, przychodzą podczas przerwy
do biblioteki , aby wylosować pytanie do książki. Następnie wyszukują potrzebną pozycję na półce,  zapoznają się ze wskazanym fragmentem i udzielają odpowiedzi na pytanie dotyczące przeczytanego tekstu.
Poprawna odpowiedź będzie nagradzana 1 punktem. Każdy uczeń może rozwiązać jedną zagadkę dziennie ( z wyjątkiem śród).
Za 5 poprawnie rozwiązanych zagadek uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą
 z języka polskiego. Ponadto ten, kto w danym miesiącu rozwiąże najwięcej zagadek, otrzyma nagrodę książkową oraz ocenę celującą z języka polskiego.

IV. Przebieg konkursu:
Konkurs będzie przebiegał na trzech poziomach:
- dla uczniów  klas IV od 12.03 do 9.04.2018 r.
- dla uczniów klas V-VI od 10.04 – 9.05. 2018 r.
- dla uczniów klas VII od 10.05 – 7.06.2018 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV – VII do udziału w konkursie!