wtorek, 2 października 2018

Międzyszkolny konkurs czytelniczy dla klas 4-8 "Pożeracze książek"  X WROCŁAWSKI
    KONKURS
                                „POŻERACZE KSIĄŻEK”REGULAMIN

I. ORGANIZATOR I PATRONAT
 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37.
 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta”.

II. CELE KONKURSU
 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 2. Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
 3. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

III. ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Do konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-8 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
 2. Konkurs trwa od października 2018 do maja 2019 r.
 3. Organizatorzy w październiku przesyłają do szkół dwie listy lektur- dla uczniów klas 4-6 i 7-8.
 4. Placówki, które chcą wziąć udział w konkursie, powinny do końca listopada wypełnić zgłoszenie i wysłać je pocztą elektroniczną na adres beata.wisniewska@sp107.wroclaw.pl (załącznik nr1)
 5. Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.
 6. Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów konkursu . Należy dokonać jednego z trzech zgłoszeń:
a)      dwóch uczestników z klas 4-6, lub
b)      dwóch uczestników z klas 7-8, lub
c)      jednego uczestnika z klas 4-6 i jednego uczestnika z klas 7-8
 1. Nazwiska i imiona uczniów (z podaniem klasy i numeru szkoły, której są reprezentantami) należy przesłać pocztą elektroniczną  do 30 kwietnia 2019 roku.
 2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące zgody na udział w konkursie, na publikację danych i przetwarzanie wizerunku (załącznik 2). Oświadczenia w formie papierowej można dostarczyć w dniu finału na ręce organizatorów. Brak oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem ucznia do udziału w  finale konkursu.
 3. Finał (bez dogrywki) odbędzie się 17 maja 2018 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu.
 4. Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z  40 zadań zamkniętych i otwartych (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur.
 5. W tym roku uczniowie klas 4-6 i 7-8 otrzymują inne testy, których treść  jest związana z listą lektur dla odpowiedniej kategorii wiekowej. Czas pracy: 45 minut.
 6. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) po 23.05.2018r.
IV. LEKTURY

Dla klas 4-6

1. Bahdaj Adam Podróż za jeden uśmiech
2. Maleszka Andrzej Magiczne drzewo cz.6 - Cień smoka
3. Szczygielski Marcin Teatr niewidzialnych dzieci
4. Bąkiewicz Grażyna Mówcie mi Bezprym
5. Kasdepke Grzegorz, Kosmowska Barbara Wielki wybuch czyli K kontra K
6. Flanagan John Drużyna cz.4- Niewolnicy z Socorro
7. Mankell Henning Pies, który biegł ku gwieździe
8. Mull Brandon  Baśniobór cz.2- Gwiazda Wieczorna wschodzi
9. Paver Michelle Wilczy brat cz.2- Wędrujący duch
10. Ohlsson Kristina Szklane dzieci


Dla klas 7-8   
1. Bahdaj Adam Podróż za jeden uśmiech
2. Beręsewicz Paweł Pieniądze albo kasa
3. Szczygielski Marcin Teatr niewidzialnych dzieci
4. Szklarski Alfred Tomek na tropach Yeti
5. Nienacki Zbigniew Pan Samochodzik i zagadki Fromborka
6. Flanagan John Drużyna cz.4- Niewolnicy z Socorro
7. Lowry Lois  Syn
8. Mull Brandon  Baśniobór cz.2- Gwiazda Wieczorna wschodzi
9. Paver Michelle Wilczy brat cz.2- Pożeracze dusz
10. Collins Suzanne Igrzyska śmierci

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Prace uczniów sprawdzają organizatorzy Konkursu z SP 107.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu, jego promocji oraz w związku z wydaniem nagrody.
4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do prac w ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie uzgodnionym z organizatorami.