wtorek, 1 października 2019

Szkolne Przygody Gangu Słodziaków-regulamin konkursu

Regulamin Konkursu dla Szkół
Szkolne Przygody Gangu Słodziaków
(Szczegółowy regulamin na stronie -www.szkolneprzygodyslodziakow.pl)

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.
Konkurs jest przygotowany przez Organizatora na zlecenie Fundatora Nagród w ramach kampanii „Gang Słodziaków”. Szczegółowy regulamin na stronie -www.szkolneprzygodyslodziakow.pl
2.
Konkurs trwa od godz.12:00 w dniu 27 września 2019 r. do godz. 17:00  w dniu 15 listopada 2019r.
W tym okresie możliwe jest wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego na Stronie Internetowej Konkursu - www.szkolneprzygodyslodziakow.pl
3.
Celem Konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów klas I-III szkół na poziomie podstawowym oraz wyrabianie w dzieciach nawyku codziennego czytania -samodzielnego i/lub z rodzicami.
II.ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Warunkiem wzięcia udziału przez Klasę w Konkursie jest przeprowadzenie w Klasie na terenie Szkoły Obchodów Dnia Głośnego Czytania  oraz stworzenie przez Klasę wraz z  Opiekunem  Pracy Konkursowej.
III. PRACA KONKURSOWA
Klasa  wykonuje dekorację prezentującą siłę dziecięcej wyobraźni – Magiczne Drzewo Słodziaków. Dekoracja powinna być wykonana z materiałów użytych wtórnie (w ramach recyclingu).

Praca konkursowa w formie od 1 do 3 zdjęć (w tym przynajmniej jednego zdjęcia niezawierającego wizerunków uczniów ani Opiekuna)  powinna być przesłana do organizatora.
Dodatkowe kryteria oceny:
-Kreatywność przygotowanej dekoracji
-Widoczny wkład zaangażowania dzieci w tworzenie dekoracji
-Użycie materiałów pozyskanych wtórnie (w ramach recyclingu) oraz sadzenia drzew w dekoracji
-Wykorzystanie opowiadań o Gangu Słodziaków  podczas wydarzenia
-Wykorzystanie wartości edukacyjnych Obchodów do zachęcenia dzieci do czytania
-Zgodność Pracy Konkursowej z tematyką i celem konkursu (rozwijanie dziecięcej wyobraźni i radość płynąca z czytania)
-Osiągnięcia specjalne, np. wyjątkowa skala wydarzenia, wyjątkowo innowacyjne podejście
IV. NAGRODY KONKURSOWE
1. W Konkursie zostanie przyznanych 15 zestawów nagród, ufundowanych przez Fundatora Nagród
W skład każdego zestawu wchodzi:
-nagroda pieniężna dla Szkoły Laureata w wysokości 3 000zł przekazywana na cele wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej.
-nagroda pieniężna dla Opiekuna zwycięskiej Klasy (Laureata), w postaci bonu na zakupy w sklepach Biedronka na terenie całej Polski, o wartości nominalnej 300,00 zł.
-nagroda rzeczowa dla Opiekuna zwycięskiej Klasy (Laureata) w postaci kalendarza na rok 2020 r.
-nagroda rzeczowa dla uczniów zwycięskiej Klasy (Laureata),w  postaci długopisu ze Słodziakami oraz maskotek Gangu Słodziaków-Juniorów, dla każdego ucznia zwycięskiej Klasy
2.W konkursie zostanie przyznanych 500 wyróżnień. Każdy uczeń Klasy, która uzyska Wyróżnienie otrzyma nagrodę w postaci długopisów i maskotek z wizerunkami bohaterów Gangu Słodziaków,