piątek, 15 listopada 2019

Konkurs recytatorskiego "W magicznym świecie wierszy Juliana Tuwima"

Regulamin
konkursu recytatorskiego

"W magicznym świecie wierszy Juliana Tuwima"


I. Cele konkursu:

• popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima w 125 rocznicę urodzin poety,
• rozwijanie zdolności recytatorskich,
• zainteresowanie uczniów poezją,
• prezentacja umiejętności uczniów,
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

II. Termin konkursu

Konkurs odbędzie się 27 listopada

III. Zasady uczestnictwa:

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III
• uczestnicy przygotowują recytację dowolnie wybranego wiersza z twórczości Juliana Tuwima
• prezentację utworu warto wzbogacić odpowiednim, odświętnym strojem,
• każda klasa typuje po trzech uczniów wyłonionych np. podczas eliminacji klasowych,
• zgłoszenia uczniów do konkursu należy kierować do Pani Doroty Dziechciarz albo do biblioteki szkolnej do dnia 25 listopada (można wysłać na adres mailowy joannasowa5@wp.pl).

IV. Kryteria oceny:

• opanowanie pamięciowe utworu,
• dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),
• ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi).

V. Nagrody i podziękowania.

• Wyniki zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu konkursu. Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 4 grudnia o 11.30 w bibliotece szkolnej.
• Laureaci otrzymają nagrody książkowe.
• Wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa w konkursie.