czwartek, 21 listopada 2019

„ Niebieska wstążka dla drzew we Wrocławiu”- projekt ekologiczno-czytelniczy

W tym roku szkolnym w naszej  placówce  realizowany jest  projekt: 

„ Niebieska wstążka dla drzew we Wrocławiu”Projekt ekologiczny w ramach akcji „Cały Wrocław czyta"

Wzmocnienie świadomości o bezcennej roli drzew w ekosystemie miejskim. Szkoły i przedszkola tworzą savoir-vivre dla drzew, otaczają drzewa niebieskimi wstęgami z napisami: Dla ciebie walczę ze smogiem, produkuję dla ciebie tlen, dzięki mnie żyjesz.
Realizacja i współpraca: WCDN, Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu,
Wydawnictwo „Otwarte”, akcja społeczna „Niebieska wstążka dla drzew”.
Placówki realizujące projekt:
Przedszkole nr 71, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 96, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, Przedszkole nr 51, Szkoła Podstawowa nr 82, Szkoła Podstawowa nr 61, Szkoła Podstawowa nr 50, Przedszkole nr 20, Szkoła Podstawowa nr 47, Zespół Szkół nr 6, Przedszkole nr 141, Polsko- Niemiecka Szkoła Podstawowa, Przedszkole nr 77, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3.
Planowane działania w ZSP nr 3:
1. Wybranie drzewa na terenie szkoły – wierzba przed szkołą
(po prawej stronie od wejścia, naprzeciw okien stołówki).
2. Otoczenie drzewa taśmami z napisami : „Dla ciebie walczę
ze smogiem”, „Dzięki mnie żyjesz”, „Produkuję dla ciebie tlen”.
3. Organizacja działań promujących akcję :
- nadanie wierzbie imienia (plebiscyt),
-czytanie książek o życiu drzew i ich roli w ekosystemie (magiczny kuferek z książkami o drzewach – klasy I-III),
-stworzenie kodeksu opieki nad wybranym drzewem,
- napisanie opowiadania o historii drzewa,
-stworzenie savoir-vivre’u drzewa,
- konkurs plastyczny „Drzewo”,
- międzyszkolny konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych biorących udział w projekcie,
- nauka hymnu projektu – piosenka Stanisławy Celińskiej "Drzewo"
- budowanie „hotelu dla zwierząt” na wierzbie -projekt świetlicy szkolnej