piątek, 6 marca 2020

CZYTELNIK LUTEGOInformujemy, że tytuł CZYTELNIKA LUTEGO zdobył:
·       w kategorii klasy I-III
Antoni Rogaliński z klasy Ia
·       w kategorii kl. IV -VIII ex aequo:
Siemko Weronika z klasy Vi
Kukla Patrycja z klasy Vh
Łuczak Filip z klasy VII d

Tytuł KLASY NAJAKTYWNIEJSZEJ W CZYTANIU
w LUTYM
·       w kategorii kl. I - III zdobyła
 klasa Id
·       w kategorii kl. IV- VIII
klasa Vh
SERDECZNIE GRATULUJEMY!