piątek, 9 października 2020

VI Ogólnopolska Noc Bibliotek-zadanie 2

Zadanie 2  

Oceń prawdziwość zdań. Wpisz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli jest fałszywe

I

Przyczyną powstawania kwaśnych opadów jest reakcja tlenków siarki i tlenków azotu z opadami atmosferycznymi

 

 

II

Smog może być przyczyną niewydolnośc układu oddechowego i krwionośnego człowieka

 

III

Ozon jest wrażliwy na działanie freonów

 

IV

Zmiany klimatyczne są efektem spadku ilości gazów cieplarnianych
w powietrzu

 

V

Opad suchy tworzą pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliw

 

 

PRZEŚLIJ ODPOWIEDŹ W CIĄGU  30 MINUT NA ADRES- bibliotekasp10@onet.eu