niedziela, 23 listopada 2014

Ćwiczenia ortograficzne do zasady ą i ę

Ćwiczenia należy przepisać (można wydrukować)  i uzupełnić zgodnie z poleceniem. Podpisane kartki z zadaniami proszę zostawić w bibliotece.


Zadanie 1. Dopisz formy czasownika według wzoru. Następnie uzupełnij podane zdania czasownikami w odpowiedniej formie.
Stanąć – stanąłem stanęła stanął
Wziąć – .............. ............ .................
Ciągnąć – .............. ............ .................
Minąć – .............. ............ .................

Moja klasa................................... na wysokości zadania.
W końcu ................................. sprawy w swoje ręce.
Marek zawsze .....................................tylko w swoją stronę.
Uważam, że Ania ................................. się z powołaniem.
Zadanie 2. Uzupełnij tekst literkami „ę”, „ą”, „om”, „em”, „on” lub „en”

Dziesi…ć lat min…ło od czasu, kiedy greckie okr…ty stan…ły u wybrzeży Troi. Dziesi…ty już rok greccy wojowie dobywaj… tego miasta. Niektórzy zap…nieli prawie, jak porzuc…a dawno ojczyzna wygl…dała. Zap…nieli, że był czas, gdy nie było wojny, gdy można było gospodarzyć spokojnie. Wyciągni…te na brzeg okr…ty greckie to jedyna nadzieja powrotu wojowników do ojczyzny. Bo może statki te rozwin… żagle i rusz… w drogę powrotn…. Nie wiadomo wprawdzie, kiedy to nast…pi i kto wróci, ni…niej okr…ty stanowi… dla wojska greckiego najcenniejsz… rzecz. By ich nieprzyjaciel nie zdołał uszkodzić, ubezpieczono je od str…y Troi mur… i row…, w tym obwarowaniu leży też obóz grecki.
Zadanie 3
Odmień podany rzeczownik w ramce i połącz z odpowiednim czasownikiem znajdującym się poniżej:
książka, babcia, żarówka, piłka, zakładka, bluzka, wstążka,
 zbiórka, noga, praca, potrzeba, kara, sensacja, dyskusja,
 konstytucja, wiedza, szkoda, aprobata, nadzieja, klęska
a. Czytał
b. Robił
c. Odwiedził
d. Złamał
e. Kopnął
f. Wkręcił
g. Haftował
h. Zawiązał
i. Rozpoczęła
j. Zorganizowała.
k. Widzieć
l. Wymierzyć
m. Zdobywać
n. Wywoływać
o. Zacząć
p. Naruszyć
q. Wyrządzić
r. Mieć
s. Uzyskać
t. Ponieść
Zadanie 4

Uzupełnij przysłowia odpowiednimi wyrazami.
Apetyt rośnie w ........ jedzenia.
Być ............... u nogi.
Darowanemu koniowi w ....... ........ nie zagląda.
Dla ................. nic trudnego.
Głupi ma zawsze .................
Jajko ...................... od kury.
Jak cię................, tak cię .........................
Kto pyta, nie ........
Lepszy wróbel w garści niż ........... na dachu.
 ................... chodzą parami.
Zadanie 5
Rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło.
1.spodenki do plażowania
2.pęcherzyk
3.przyrząd do mierzenia kątów
4.narząd owada
5.wprowadzić nieład (ązmćic- ułóż litery w odpowiedniej kolejności).
6.zdrobnienie od łąka
7.karteczka z wiadomościami-nielegalna na sprawdzianie.
8.owoc dębu.


1


2
4
3
5

1
2

4

5


6


7

6
83