niedziela, 30 listopada 2014

Kolejne ćwiczenia do zasady ą i ę.

Poniżej prezentujemy kolejne ćwiczenia do zasady ą i ę. Za tydzień nowa zasada ortograficzna- pisownia małej i wielkiej litery.

Ćwiczenie 1. Dopisz formy osobowe czasowników w czasie teraźniejszym. Podkreśl końcówki.
1 os.l poj. 
chorować ............................ ....krzyczeć ...................................
próżnować .............................. planować ..................................
krążyć ............................ .........mówić ....................................
3os.l.mn.
 narzekać ................................ żebrać .................................
ubliżać .................................... obrażać .....................................
kłócić się .............................podejrzewać ................................
Ćwiczenie 2.
Uzupełnij tekst literkami „ę”, „ą”, „om”, „em”, „on” lub „en”

Bol... mnie z...by, wi...c jutro pójd... z koleżank... do d...tysty. Lekarz wstawi mi pl...bę. Mama w nagrod.. obiecała mi pi...kny prez..t w postaci ksi..żki.Pokaż.. j... wszystkim koleg... W wakacje pojad... nad morze. B..dę odpoczywał z rodzin... w domku k...pingowym. Cały rok dobrze się uczył..., ponieważ wzi...łem sobie rady nauczycieli gł...boko do serca. Teraz czekaj... mnie dni pełne słońca i k...pieli morskich.

Ćwiczenie 3.
Poniższe wyrazy ułóż w pary. Wybierz 3 pary i ułóż zdania z poszczególnymi wyrazami ( w sumie 6 zdań ).
łąką, różą, chatom, wodom, chatą, łąkom, różom, wodą, mamą, mamom
Przykład: różą-różom
Ćwiczenie 4
Uzupełnij tekst literkami „ę”, „ą”, „om”, „em”, „on” lub „en”

Trwa II wojna światowa. Stolica Anglii, Londyn, jest b…bardowana przez ni…ieckie samoloty. Ludzie szukaj… bezpiecznego schr…ienia. W tej sytuacji miasto opuszcza także czworo dzieci: Łucja, Zuzanna, Edmund i Piotr. Maj… zamieszkać w domu profesora, na wsi. Tam odkrywaj… tajemnicz… szaf…, za któr… znajduje się Narnia - fantastyczna kraina. Dzieci przedostaj… się tam i walcz… z siłami dobra przeciwko złu. Niestety Emund pozwala złu zawładn…ć sob…. Trzeba go ratować. W powieści duż… rol… odgrywa stwórca Narni - lew Aslan. Poświ…ca on życie dla swojej krainy. Dzi…ki temu ożywa, a bohaterowie staj… si… wielkimi i pot…żnymi władcami. Powieść dotyczy odwiecznej walki dobra ze złem. Ma cechy baśni, wyst…puj… tu uosobione zwierz…ta, fantastyczne zdarz…ia: przemieszczanie si… dzieci ze świata fikcji do świata fantazji, s… tu także magiczne przedmioty, dobro zwyci…ża zło, postaci s… zestawione na zasadzie kontrastu (dobre i złe).
Ćwiczenie 5
Ułóż krzyżówkę do podanych niżej słów.
WĄTROBA, GOŁĄB, WĘDRÓWKA, GWIŻDŻĘ, WĄŻ, KSIĄŻKA, ZĄB, WYGLĄDAĆ, ŁĄKA