niedziela, 22 listopada 2015

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O TYTUŁ "MISTRZA ORTOGRAFII"

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu "Mistrz ortografii". 
Przypominamy zasady udziału w konkursie:
  1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
  2. W pierwszym etapie uczestniczą wszyscy chętni uczniowie, którzy poznają zaprezentowaną w danym miesiącu zasadę ortograficzną oraz wykonają odpowiednie ćwiczenia do niej.
  3. Na blogu biblioteki szkolnej, co miesiąc będzie umieszczana jedna zasada ortograficzna, którą uczniowie ćwiczą samodzielnie, wykonując zamieszczane tam zadania. Na stronie, co drugi poniedziałek będą pojawiały się nowe ćwiczenia. Uczniowie, którzy w domu nie mają dostępu do internetu, mogą poprosić o wydrukowanie zadań w bibliotece.
  4. Wykonane ćwiczenia przynosimy do biblioteki szkolnej. Za zadania przyznawane są punkty. Za 10 zdobytych punktów uczeń otrzymuje ocenę cząstkową - 5 z języka polskiego.
  5. Do drugiego etapu konkursu kwalifikują się ci uczniowie, którzy ze wszystkich ćwiczeń uzyskają najwięcej punktów.
  6. Drugi etap obejmuje dyktando, w którym uczniowie będą musieli wykazać się znajomością wszystkich poznanych zasad ortograficznych.
  7. Drugi etap konkursu odbędzie się w pierwszym tygodniu czerwca 2015 r.
  8. Uczniowie, którzy zajmą miejsca 1-3, oprócz nagród otrzymają podwyższoną o jeden stopień ocenę z języka polskiego!
  9. Aktywność uczniowska w systematycznym doskonaleniu umiejętności ortograficznych stanowić też będzie jedno z kryteriów, branych pod uwagę przez jury, przyznające na koniec roku szkolnego honorowe wyróżnienie - tytuł Szkolnego Ambasadora Polszczyzny.