poniedziałek, 9 listopada 2015

Patriotyczne dyktando. Nagroda czeka!!!

Uzupełnij tekst właściwymi znakami. Pamiętaj o ortografii, i interpunkcji. Tam, gdzie trzeba zmień małą literę na wielką.

Na uzupełnione karty pracy czekamy w bibliotece. Uczeń, który pierwszy poprawnie wypełni nasze patriotyczne dyktando zostanie nagrodzony.

co to za baśniowy kraj
wyobra… sobie kraj w kt….rym statki pływaj…. po trawie wydmy śpiewaj… a krasnoludk…. stawia si….   pomniki
mo…na t… spotkać kobiet… z ogonem ryby i stan…ć oko w oko z dinoza…rem  zobaczyć miasto w k…tałcie człowieka zamek kt…ry jest kal…da…em i dom stoj…cy na da…u
p…y granicy działa mi…dzynarodowe ptasie lotnisko a nad mo…em pogotowie rat..nkowe dla fok
w podziemnym pałac… rzeźby …eźbi…. si…. same a w telewiz… mo…na obej…eć transmisj… z kotła czarownic czy to kraina z baśni
nie ten kraj istnieje ….prawd…   i ….cale  nie jest daleko
nazywa się …...olska
nasz kraj pełen jest …zwykły…. miejsc  które warto odwiedzić i poznać  …oćby po to by nie być jak …oziołek …atołek  kt…ry   po szerokim szukał świecie tego co jest bardzo blisko