niedziela, 14 grudnia 2014

Ćwiczenia do zasady- pisownia wielkiej i małej litery.

Pierwsze piątki i plusy trafiły już do waszych dzienników lekcyjnych. Jeśli ktoś nie zna swoich wyników lub chciałby zobaczyć swoją kartę pracy, zapraszam do biblioteki. Przed wami nowe ćwiczenia, ostatnie w tym roku kalendarzowym. Kolejne ćwiczenia na blogu pojawią się  12 stycznia.
POWODZENIA!!!

1. Uzupełnij wielkie lub małe litery w tytułach książek i czasopism.

Stefan Żeromski – „ …syzyfowe …race”
Małgorzata Musierowicz – „ …pium w …osole”
Henryk Sienkiewicz – „ … …ustyni i … …uszczy”
Frances Hodgson Burnett „ …ajemniczy …gród"
Kornel Makuszyński, „ …atan z …iódmej  …lasy"
Roald Dahl, „ …arlie i …abryka  …ekolady"
„ …ówią …ieki”
„ …ictor …imnazjalista”
"  ... azeta......yborcza"
"....ówią ....ieki"
"...ycie....koły"

2. Wypełnij tekst małymi lub wielkimi literami podanymi w nawiasach.

Ma mnie .....wiazda i .....rzechotka (g, g)
u .....rzegorza też mnie spotkasz. (g)
.....rek mnie ceni, .....ęgier lubi, (g, w)
ma mnie .....roch, lecz nie ma .....ubin. (g, ł)
Mieszkam w .....dańsku, bywam w ....órach, (g, g)
ma mnie .....iewont, nie ma .....hmura, (g, c)
ma mnie .....ug, .....arania .....óra, (b, b, g)
ma mnie .....ogut, nie ma .....ura. (k, k)
Brzmię w .....agocie i w .....itarze. (f, g)
Kto ja jestem? Kto mnie wskaże.
Odpowiedź ...................................................................................................................................


3. Ułóż nazwy trzech kontynentów, trzech państw i trzech miast przez odpowiednie przestawienie sylab w ramkach.

fry
A
ka
ro
pa
Eu
stra
Au
lia

ków
Kra
sza
War
wa
cha
nów
Cie

cja
Sło
wa
zy
Bra
lia
da
Ka
na
Nazwy państw, miast i kontynentów piszemy zawsze ..................................................... literą.

4. Uzupełnij zdania, pamiętając o zasadach ortograficznych.

Nazywam się......................................................................
Mieszkam w ......................................................................
Jestem........................... i dlatego mówię po .......................
Moim ulubionym zwierzątkiem jest ........................................
Moje ulubione zwierzątko ma  na imię ...................................
Ostatnio przeczytałem/am książkę pod tytułem …....................
Lubię spędzać wakacje w ..................................................

5. Uzupełnij wielkie lub małe litery w wierszu.

Znany arcykujon ...olek (b,B)
dokucza dzieciakom w szkole:
 
,,Jak napisać ...óra.....nieżka,( g, G, ś ,Ś)
...orze ...ałtyk? Wie koleżanka?(m, M,b, B)
Tak. A ...arcerz, ...ościuszkowiec
 (h, H, k, K)
lub ...ernardyn? Proszę, powiedz .(b, B)
Jesteś zuch? A więc do dzieła !
Pisz: ,,...wiat ...łodych'' i ,, ...a ...rzełaj''
 (ś, Ś, m, M, n, N, p, P)
...okój ...oruński, ...ląsk, ....azowsze
 (p, P, t, T, ś, Ś, m, M)
...ielkopolska. Owszem, owszem... (w, W, )
No, a to...orze ...chockie,(m, M, o, O)
...ojewództwo ...iałostockie,(w, W, b, B)
...więto racy, zień ...órnika,(ś, Ś, G, g)
...ntarktyda, ...meryka.(a, A),