niedziela, 11 stycznia 2015

Kolejne ćwiczenia do zasady- pisowania wielkiej i małej litery.

Witamy Was po przerwie świątecznej. To ostatnie przed feriami ćwiczenia ortograficzne. Po feriach do Waszych dzienników lekcyjnych trafią piątki i plusiki za dwie ostatnie karty pracy (o oceny możecie pytać w bibliotece i  Wasze panie z języka polskiego). Na początku lutego podamy nową zasadę ortograficzną do utrwalenia. POWODZENIA!!!

1.                  Przepisz poprawnie podane wyrazy. Zwróć uwagę na zasadę pisowni wyrazów małą lub wielką literą. Pamiętaj o poznanych zasadach ortograficznych!

Azja, kraków, góra mont blanc, "Księga Urwisów", azor, Poznań, francja, "wielka, większa i największa", europejczyk, Bolesław Chrobry, województwo lubelskie, "płomyczek".

2.                  Do podanych dat dopisz nazwy świąt.
1 stycznia - ………………………………………………..
21 stycznia - ………………………………………………
8 marca - ……………………………………………………
26 maja - ……………………………………………………
1 czerwca - …………………………………………………
14 października - …………………………………………
11 listopada - ………………………………………………
25 grudnia - ………………………………………………..
3.          Wpisz małą lub wielką literę
...ilip(f) przygotowywał się do konkursu geograficznego. Wkuwał na pamięć nazwy stolic poszczególnych państw. Wiedział już, że stolicą ...rancji(f) jest ....aryż(p), a jego mieszkańcy nazywają się .....aryżanami(p). Sam mieszkał w małej wiosce o nazwie ......roboszczów(p), a więc jest ....roboszczowianinem(p). Jego wioska znajduje się w województwie ...olnośląskim(d), a region to ...olny ...ląsk(d,ś), którego stolicą jest ...rocław(w).
Błądził palcem po mapie świata i marzył, że może kiedyś pojedzie do słonecznej ...iszpanii(h) i obejrzy słynne walki byków na stadionie w ...adrycie(m).
Niedawno czytał świetną książkę ...enryka (h)...ienkiewicza(s)  „... pustyni i w puszczy”(w). Marzył, by znaleźć się na ...aharze(s), walczyć z ...rabami(a) i zaprzyjaźnić się z......urzynami(m)

4.          Uzupełnij luki małą lub wielką literą podaną w nawiasie.

Po .....oszalinie .....an zwiedził .....raków (k, j, k)
Dawną .....tolicę – dumę .....olaków (s, p)
Obejrzał .....awel i .....amę .....moczą (w, j, s)
A w .....owej .....ucie trochę odpoczął. (n, h)
5.         W wykropkowane miejsca wpisz wielką lub małą literę.

W małej miejscowości nad …eziorem …niardwy odbyło się spotkanie przedstawicieli
różnych wyznań: …atolików, …ydów , …uddystów. Uczestnikom spotkania podobał
się …azurski krajobraz, ale odbyli też wycieczki do …arszawy, …rakowa i …atowic.
Najciekawsze były dla nich jednak dyskusje z ludźmi: z …arszawiakami, z …rakowianami,
…lązakami i …azurami.