poniedziałek, 26 stycznia 2015

" Czytajmy razem " we Wrocławiu. Wrocław Światową Stolicą Książki 2016


Nasza szkoła, podobnie jak 8 innych wrocławskich szkół, przystępiła do projektu Czytajmy razem”, którego celem jest wspieranie rozwóju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Projek realizowany będzie od grudnia 2014 do grudnia 2015.


Cele projektu:
-Podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży, w tym dyskusji, filozofowania i rozwijania sztuki rozmowy na wybrany temat.
-Wzmocnienie działań związanych z wprowadzeniem najmłodszych czytelników w zaczarowany świat książek, z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami, pomoc logopedyczna.
-Opracowanie i wprowadzenie na zajęciach z uczniami zmodyfikowanego kanonu lektur.
-Odkrywanie przez dzieci i młodzież ciekawych miejsc we Wrocławiu, służących popularyzacji czytania.
Miejsce działań: Wrocław
Realizacja : nauczyciele bibliotekarze szkół wrocławskich, nauczyciele logopedzi, poloniści ( szkoły podstawowe), WCDN.
Adresaci projektu – nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych Wrocławia:
SP 74, ZSP 3, SP 95, ZSP 13, SP 64, SP 107, SP 9, SP 85, SP 68 oraz nauczyciele i uczniowie innych placówek zaproszeni do współpracy.
Partnerzy projektu: Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej, ESK 2016, Wydawnictwa: eMka Krzysztof Głuch, Literatura, Zakamarki, Wydawnictwo Papilon.
Wydawnictwa przekazują szkołom, które przystąpią do projektu, wybrane książki ( 3-4 tytuły). Na podstawie wybranej literatury nauczyciel bibliotekarze, poloniści, logopedzi realizują z dziećmi program opracowany wspólnie z organizatorami.
Działania :

-Warsztaty dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez WCDN oraz przez przedstawicieli wydawnictw dotyczące dydaktyki języka oraz metodyki pracy z konkretnym tekstem literackim.

-Promocja wizualna działań - logo projektu i wydawnictw na stronach internetowych placówek oraz wszystkich bieżących wydarzeń, plakaty.

-Czytanie głośne książek z pakietu na lekcjach i spotkaniach grupowych, w plenerze, z rodzicami w domu.

-Działania międzyklasowe: zaprojektowanie i wykonanie „Magicznego kufra”, który będzie zapełniony książkami od wydawnictw, książkami do bookcrossingu wybranymi przez dzieci. Klasy przekazują Kufer po przeczytaniu książek, wybraniu najciekawszej i przygotowaniu oprawy promocyjnej.
Magiczny kufer” planujemy rozdawać wszystkim uczniom we Wrocławiu z myślą o czytaniu rodzinnym w domach oraz poprzez happeningi np. w „Rozczytanym tramwaju”.

-Konkursy, spotkania, tworzenie własnej literatury promującej projekt oraz Wrocław.
Organizatorzy i koordynatorzy projektu:

Lidia Zyga
Małgorzata Olewińska – Syta

Magdalena Paszkiewicz