niedziela, 8 lutego 2015

Ćwiczenia do zasady ortograficznej "h", "ch"

  1.  Uzupełnij podane przysłowia i powiedzenia wyrazami z „ch” i „h”.
 a) Każda pliszka swój ogon ………………………….. .
 b) ……………………….. pytają, zdrowemu dają.
 c) Nim tłusty ……………….., …………………….. diabli wezmą
. d) ……………………., co psy obrabia.
 e) ……………………. dusza, piekła nie ma.
 f) Tonący brzytwy się ……………….. .

  1. Uzupełnij tekst literami :h” lub „ch”.

Hultaj namówił raz chuligana 
__eca zdarzyła się niesłychana, __ultaj namówił raz __uligana, by ład w słowniku zburzyć dla psoty. Powstał __armider, okropny __aos. Wszystko __aniebnie się pomieszało: __ińczyk z __indusem, __oryzont z e__em, __angar założył na siebie strze__ę. __ol w jednej parze stanął z __olewą, z __oinką __eban(dość cenne drzewo). I, __oć kłócili się do tej pory, pod rękę idzie z __igieną __ory.__ołd gromko woła swej racji pewny: jak __łód mnie piszcie, bo to mój krewny. __ultaj, __uligan, dwaj przyjaciele cieszą się: „Będzie zamętu wiele. Nas też pomylą, no bo jest faktem, że __armonijny mamy __arakter”. Ten niesły__any słysząc __armider, __enryk zawołał: „Dość __ec !Już idę zrobić porządek. Nie gnębcie ludzi. Słownik jest po to…”- i wtem się zbudził. Nawet w słowniku, rzecz to jest znana, trzeba uważać na __uligana.

  1. Podane niżej wyrazy wpisz do odpowiednich rubryk tabeli. Podkreśl literę „h”

alkohol, hoży, hutniczy, błahy, hałasować, hałaśliwie, bohaterski, historyczny, huta, haczyk, Hefajstos, hektar, Hellada, helleński, heros, horyzont, harcerski, higienicznie, herbaciany, harmonijny, humor, handlować, hotelowy, honorowo, hejnał, hodowlany, hardo, hucznie, heca, hodować, hamować, hańbić, wahać się, huczeć, homogenizować, hiperbola, hydrofor


Rzeczownik (kto? co?)
Przymiotnik (jaki?)
Czasownik (co robi?)
Przysłówek (jak?)


  1. Co oznaczają wymienione wyrazy obcego pochodzenia? Dopisz je do właściwych wyjaśnień w odpowiedniej formie.
 hostessa • honoris causa • hospitalizacja • homologacja

Pacjent musi być umieszczony w szpitalu, czyli musi zostać poddany ........................ 
Zezwolenie na używanie jakiegoś sprzętu nazywamy ........................ .
Honorowy stopień naukowy nadany przez uczelnię osobie szczególnie zasłużonej dla nauki i kultury nazywa się doktoratem ................................ .
Dziewczyny zachęcające z uśmiechem na ustach do kupowania towarów w supermarketach lub witające gości na konferencjach czy targach to ....................

  1. Do podanych wyrazów dopisz po dwa wyrazy pokrewne spośród słów znajdujących się w ramce.
 herezja - .............................., .............................
 hipnoza - .............................., ............................
 histeria - ................................, ...........................
 higiena - ................................, ...........................
 rehabilitacja - .........................., ..........................
 inhalacja - ..............................., ..........................
 chaos - ....................................., .........................
chart ( rasa psa ) - ......................, ........................
charakter - ................................., ........................
chciwiec - ..................................., .........................
chytrus - ..................................., .........................
wychowanek - ............................, .........................


heretyk, chaotycznie, histeryzować, charcik, higienistka, heretycki, charakteryzować, chciwość, histeryk, chciwy, higieniczny, hipnotyzować, chytrzyć, hipnotyzer, chaotyczny, rehabilitować, charcica, rehabilitacyjny, charakteryzacja, chytrusek, inhalatorium, wychowanie, inhalować, wychowywać