niedziela, 1 marca 2015

Ćwiczenia do zasady ortograficznej "ó " i "u"

  1.        Uzupełnij.

Paluszek i ................................... to szkolna ................................... .
Gdyby ................................... nie skakała, to by ................................... nie złamała.
Kto ................................... przychodzi, ten sam sobie szkodzi.
Gdzie ................................... się bije, tam trzeci korzysta.
................. żelazo ........ gorące.
Zgoda......, niezgoda ....................
Kłamstwo ma ............nogi.

2.    Wstaw" u" lub " ó"

"Przyjęcie"
 Sp...jrz w dal, moja przyjaci...łko!
Tam r...j pszcz...łek tańczy w k...łko.
...smy raz j...ż dziś pr...b...ją,
Skaczą, bzyczą i step...ją.
 Och, i ptactwo się zlat...je – Co się dzieje, podpatr...je.
I przepi...rka, i jask...łka,
Wr...bel, sroka i gżegż...łka.
 Stworzą chyba ptasi ch...r
Od pień trząsł się będzie b...r!
Idzie k...zka, idzie kr...wka.
Och, to sen jest, czy kresk...wka?
Nawet mysz wygląda z dzi...rki,
 Dzwoni chyba do wiewi...rki.
Ale c...dne jest przyjęcie!
Łap aparat i r...b zdjęcie!

3.  Wykreślanka ortograficzna
Odszukaj pionowo i poziomo wyrazy z „ó” i „u” (razem 9 wyrazów).


o
k
r
k
u
r
a
y
r
a
l
r
y
w
r
ó
b
e
l
y
m
ó
s
y
s
z
x
c
y
b
b
l
k
a
d
a
s
d
f
g
r
i
r
f
d
s
ż
ó
ł
w
d
k
u
f
o
g
h
j
k
l
d
j
k
l
m
u
c
h
a
b
s
t
s
w
e
r
r
t
o
ó
a
s
u
m
k
i
o
p
k
b
d
i
t
u
r
f
g
l
k
r
j
a
s
k
ó
ł
k
a
h
p
c
b
f
g
y
u
i
o
p
i

     4.     Zapisz krótkie opowiadanie pod tytułem: Urodziny królewicza Józefa. Użyj podanych rzeczowników. Możesz zmienić ich formę.
król, królewicz,  córka, kłótnia, wróżka, burza, podróż, urodziny, lustro, piorun, góra, różdżka, ogród, wieczór
  5.  Uporządkuj podane wyrazy według części mowy.
późno, długopis, długi, wyrównać, różny, krótko, smutno, samochód, spóźniać się, komórka, żółty, prószy, kłótnia, pusto

przymiotniki – ..............................................................................................................................
rzeczowniki – ...............................................................................................................................
czasowniki – .................................................................................................................................

przysłówki – .................................................................................................................................