niedziela, 8 marca 2015

Ćwiczenia do zasady ortograficznej "ó " i "u"

1.Utwórz zdania z podanymi wyrazami.

krzyżówka

furtka

cukierek

surówka

druty

piórnik

żarówka

zwiastun

opiekunka

warunek

2.Dobierz pary wyrazów, łącząc je w związki wyrazowe. Zapisz je.


pół                                                      lasu
wlókł                                                   mody
powtórka                                            metra
powód                                                roku
powrót                                                choroby
powódź                                              firmy
podściółka                                          królewski
podróbka                                            sezonu
podnóżek                                            koncertu
przebój                                                nogi

3.Z każdego pionowego rzędu liter wykreśl te, które odpowiadają znaczeniu następujących haseł:


1.Płytka do pokrycia dachu to....              
2.Miasto z Wawelem.                               
3.Zupa z grochem.                                   
4.Kartka z widokiem.                                
5.Łódź motorowa.

6.Ojciec to Adam Nowak, a córka to Ania...  
7.Lubię ............ po górach.    
8.Chłopcy (kogo? czego? l. mn)...  
 9.Krótki sprawdzian to .............   
10.Mała głowa to ..............                         

D
P
G
 I
M
N
W
S
K
G
A
K
Z
W
O
P
O
C
P
R
C
R
R
 I
T
O
Ę
H
A
Ł
H
A
O
D
O
W
D
A
R
W
Ó
N
C
O
R
A
R
Ł
T
Ó
W  
I
H
K
E
K
Ó
O
K
S
I
K
Ó
Ó
Ó
Ó
W
 P
Ó
W
Ę
Ó
W
W
W
 W
 K
C
W
G
A
W
 K
 K
K
N
J
Ó
K
K
K
P
A
A
A
A
I
W
 A
 A
A
O
S
Ł
O
W
N
 I
K
I

Poziomo odczytaj hasło…………………………………………….

4.Wstaw „u” lub „ó”


R...ża ...stawiła swe ul...bione książki na p...łce obok ł...żka. Jest pośr...d nich d...ży zbi...or baśni. Przed zaśnięciem mama czyta córce kr...ciutki fragment, p...źniej R...ża ogląda r...żnobarwne ilustracje. Są tam złotowłose kr...lewny, piękne wr...żki z błyszczącymi r...żdżkami i kr...lewicz zamieniony w osiołka.


Wśr...d ogromnych pałac..w i kr...lewskich ogrod...w wędr...je tajemnicza dr...żka , kt...ra prowadzi do zaczarowanego źródła. Mr...żąc oczy R...ża widzi Walig...rę odrz...cającego ogromny głaz lub Czerwonego Kapt...rka maszer...jącego do babci. Ta wędr...wka kończy się zawsze pięknym snem.

5.Dopisz wyrazy z ó lub u, który zaczyna się literą kończącą podany rzeczownik (nie szukaj związku między wyrazami). 
· królik - .........................
· okruch - .......................
· stwór.-..........................
· wujek - ........................
· parówka - ....................
· lektura - .......................