poniedziałek, 23 listopada 2015

Pisownia czasownika z cząstką by:

Pisownia wyrazów z cząstką by:

Łącznie piszemy by z:
-osobowymi formami czasowników, np. pisałbym, życzyłbym, zapamiętałybyśmy;

Rozdzielnie piszemy by
 z:
-bezokolicznikami, np. robić by, pisać by;
Powtórzyć byś nie potrafił.

-wyrazami o funkcji czasownikowej, które trzeba zapamiętać: wolno by, warto by, trzeba by, można by.
Trzeba by wreszcie pójść do kina.
Warto by było wybrać się na narty.


Uwaga! Zakończenia form trybu przypuszczającego: -bym, -byś, -by są ruchome; można je przenieść przed czasownik i wtedy piszemy rozdzielnie, np. czytałbym albo bym czytał, pisać by albo by pisać.