niedziela, 8 listopada 2015

Regulamin konkursu plastyczno-literackiego pt.: „Moje wymarzone miejsce we Wrocławiu”

1. Cele konkursu:
1.      Rozwijanie twórczej postawy dziecka
2.       Promowanie Wrocławia jako naszej małej Ojczyzny
3.      Rozwijanie w dziecku poczucia przynależności do jego miejsca zamieszkania
2.Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-VI i oceniany będzie  na poszczególnych poziomach. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. W konkursie przewidziane są nagrody książkowe.
3.Warunki uczestnictwa w konkursie:
Do konkursu mogą być zgłaszane prace plastyczne  i literackie wykonane wyłącznie przez jednego autora.
4. Zasady konkursu:
Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej
KONKURS PLASTYCZNY:
 Tematem przewodnim konkursu plastycznego jest wykonanie pracy plastycznej na temat – miejsce we Wrocławiu szczególnie dla mnie ważne, istotne, w którym się czuje dobrze i bez którego nie wyobrażam sobie Wrocławia.

Sposób wykonaniaØ dowolna technika plastyczna płaska: akwarele, plakatówki, tempery, kredki świecowe, tusz, f. olejne, pastele oleiste lub suche, węgiel , grafiki komputerowe w dowolnych programach rysunkowych, płaskie formy collage’u, mozaika, wydrapywanka i inne. Praca plastyczna może być wykonana także w formie:  komiksu  (historyjki obrazkowej o dowolnej ilości „klatek” ) lub plakatu
jedyna dopuszczalna forma pracy: A4

KONKURS LITERACKI:
Praca literacka powinna być zatytułowana  i podpisana przez autora . Może być wykonana w formie:
Ø opowiadania  ( przygoda wpleciona w realne miejsce istniejące we Wrocławiu )
Ø wiersza
5. Miejsce dostarczania prac:
 · biblioteka szkolna
6. Czas trwania konkursu: 
 20.10.2015 r. – 20.11.2015r. r.
Postanowienia końcowe:
 · organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w całości lub we fragmentach przy tworzeniu naszej szkolnej książki pt .” Moje wymarzone miejsce we Wrocławiu”
 · uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu,

· regulamin konkursu oraz jego wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej ZSP nr 3