niedziela, 8 listopada 2015

"Czy znasz znaczenie tego słowa"-całoroczny konkurs językowy-rok szkolny 2015/16

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w całorocznym konkursie językowym - "Czy znasz znaczenie tego słowa". Na początku każdego miesiąca na tablicy przed biblioteką oraz koło sali 218 znajdziecie tajemniczo brzmiące słowo. Wyjaśnijcie jego znaczenie, korzystając np. ze słownika w bibliotece i zgłoście się do nauczyciela z języka polskiego. Uczniowie za poprawne odpowiedzi nagradzani będą ocenami z przedmiotu. Pod koniec roku szkolnego wyłonimy trzech finalistów, którzy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

SŁOWO NA WRZESIEŃ

ELOKWENTNY

SŁOWO NA PAŹDZIERNIK

REFLEKSYJNY

SŁOWO NA LISTOPAD

PROLONGOWAĆ

SŁOWO NA GRUDZIEŃ

EXLIBRIS

SŁOWO NA STYCZEŃ

NOSTALGIA 

SŁOWO NA LUTY

 

DARZYĆ SIĘ

 

SŁOWO NA MARZEC

 

SUBORDYNACJA

SŁOWO NA KWIECIEŃ

RĘKAWKA