środa, 10 października 2018

"Czytelnik miesiąca", „Najwięcej czytająca klasa w miesiącu…”Zostań „Czytelnikiem miesiąca”!

Akcja „Czytelnik miesiąca” i „Najwięcej czytająca klasa w miesiącu…” skierowana jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Co miesiąc przyznajemy tytuł „Czytelnika miesiąca” osobie, która w danym miesiącu przeczytała najwięcej książek z  naszej biblioteki oraz tytuł „Najwięcej czytającej klasy w miesiącu…”klasie,  której uczniowie przeczytali najwięcej książek.

 Celem akcji jest:
·         Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u dzieci i młodzieży.
·         Kształcenie nawyku systematycznego czytania.
·         Popularyzowanie zbiorów bibliotecznych wśród dzieci i młodzieży.
·         Propagowanie wśród dzieci czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania wolnego. czasu i cennego źródła zdobywania wiedzy.
·         Wzmacnianie pozytywnego wizerunku biblioteki szkolnej.
·          Podczas wyboru „Czytelnika miesiąca” będzie brana pod uwagę aktywność czytelnicza uczestników akcji, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek w danym miesiącu kalendarzowym.

Tytuł „Czytelnik miesiąca” będzie każdorazowo przyznawany w dwóch kategoriach:
·         I kategoria – klasy I – III szkoły podstawowej
·         II kategoria – klasy IV – VIII szkoły podstawowej
Uczeń, który zdobędzie tytuł „Czytelnika miesiąca” oraz klasa, która zdobędzie tytuł „Najwięcej czytającej klasy w miesiącu…”, otrzyma dyplom. Informacje o najaktywniejszych czytelnikach umieszczane będą na gazetce bibliotecznej i na blogu bibliotecznym.
W czerwcu zostanie wybrany „Czytelnik roku” i „Najwięcej czytająca klasa w roku”.