środa, 10 października 2018

"OJCZYZNA W POEZJI"-KONKURS RECYTATORSKI


Wspólnie z wychowawcami klas I-III oraz nauczycielami języka polskiego zapraszamy Was do udziału w konkursie recytatorskim "Ojczyzna w poezji ".

Regulamin
Konkursu Recytatorskiego
pod tytułem "Ojczyzna w poezji"

I.           Cele konkursu:
·         uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości  przez Polskę,
·         popularyzowanie poezji patriotycznej,
·         rozwijanie zdolności recytatorskich,
·         zainteresowanie uczniów poezją,
·         prezentacja umiejętności uczniów,
·         uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

II.        Etap szkolny

Konkurs odbędzie się 31 października (klasy I-III) , 14 listopada (klasy IV-V) na piątej i szóstej lekcji oraz  15 listopada (klasy VI – VIII) na szóstej lekcji w bibliotece szkolnej.

III.       Zasady uczestnictwa:

·         konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII i odbywać się będzie w trzech kategoriach:  klasy I-III, klasy IV-V,
·         klasy VI – VIII
·         uczestnicy przygotowują recytację dowolnie wybranego wiersza
·         tematyce patriotycznej,
·         prezentację utworu warto wzbogacić odpowiednim, odświętnym strojem,
·         każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych  np. podczas eliminacji klasowych,
·         zgłoszenia uczniów do konkursu należy kierować do biblioteki  szkolnej do dnia 29 października -klasy I-III, do 12 listopada- klasy  IV-VIII (zgłoszenie można wysłać na adres mailowy-joannasowa5@wp.pl).

·         IV.            Kryteria oceny:
·         dobór tekstu i opanowanie pamięciowe utworu,
·         interpretacja wiersza
·         dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi),
·         ogólny wyraz artystyczny (naturalność wypowiedzi).

·         V.               Nagrody i podziękowania.

·         Wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu odbędzie się 28.11.2018 r. o godz.11.30 w bibliotece szkolnej.

·         Laureaci otrzymają nagrody książkowe.
·         Wszyscy uczestnicy - dyplomy uczestnictwa w konkursie.