czwartek, 17 października 2019

Międzyszkolny konkurs czytelniczy dla klas 2 i 3 "Mole książkowe"KONKURS „MOLE KSIĄŻKOWE” dla klas 2 – 3


Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu zaprasza uczniów wrocławskich szkół z klas drugich  i trzecich do udziału w konkursie czytelniczym „Mole książkowe” w ramach akcji CAŁY WROCŁAW CZYTA.

Regulamin Konkursu:


Celem konkursu jest:
·               doskonalenie umiejętności czytania,
·               zachęcenie uczniów do uważnego czytania książek,
·               poznawanie twórczości różnych autorów,
·               uczenie systematyczności, konsekwencji, cierpliwości,
·               kształtowanie pozytywnych postaw wobec świata i rówieśników.
Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie będą mogli:
·                    wzbogacić swoje słownictwo,
·                    rozwinąć wyobraźnię,
·                    dowiedzieć się ciekawych rzeczy o życiu dzieci i młodzieży;
·                    doskonalić ortografię,
·                    spotkać ciekawych bohaterów,
·                    otrzymać tytuł „Mola Książkowego”.

Zasady i przebieg konkursu:
1.      Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 2 i 3.  
2.      Szkoły chętne do udziału w konkursie w terminie do 31 października 2019 roku zgłaszają udział swoich uczniów
w konkursie (bez podawania nazwisk) wraz z adresem e’mailowym osoby odpowiedzialnej
za przebieg konkursu w swojej szkole.
3.      Konkurs polega na przeczytaniu 4 książek oraz rozwiązaniu kart pracy z zadaniami nawiązującymi do ich treści. Uczestnicy w określonym terminie muszą przeczytać wskazane pozycje i w swojej szkole wypełnić kartę pracy z  zadaniami (karty będą przesyłane do szkół pocztą e’mailową).
4.      Konkurs trwa od listopada 2019 do czerwca 2020.
5.      Za każde poprawnie wykonane zadania uczniowie zdobywają punkty. Suma zgromadzonych punktów, po każdym etapie, wyłoni „Mola Książkowego” danej szkoły. Na koniec 2-3 uczniów z największą punktacją w swojej szkole weźmie udział w międzyszkolnym FINALE.
6.       Konkurs rozpocznie się w listopadzie 2019 r.

FINAŁ
7.      FINAŁ konkursu odbędzie się w CZERWCU 2020 R. w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Nowowiejska 78 we Wrocławiu.
8.      Zgłoszenia uczniów do FINAŁU powinny zawierać:
·         Nazwiska i  imiona uczniów,
·         Nr szkoły, do której chodzą finaliści oraz klasę,
·         Nazwisko opiekuna uczniów
9.       Zgłoszenia  finalistów ze szkoły należy przesłać e’mailowo do 28 maja 2020 roku.
10.  Uczniowie w dniu finału  zgłaszając się z opiekunami do SP1, muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych  na udział w konkursie oraz na publikację danych i przetwarzanie wizerunku. Oświadczenia można dostarczyć w formie papierowej lub przesłać wcześniej elektronicznie w formie skanu.  Brak zgody będzie równoznaczny z niedopuszczeniem finalisty do udziału w konkursie.
11.  Podczas finału uczestnicy będą wypełniać kartę pracy uwzgledniającą  znajomość 4 książek zalecanych do przeczytania w ciągu roku szkolnego.
W przypadku trudności z dostępem do lektury w bibliotece szkolnej proponujemy korzystanie z bibliotek publicznych lub czytanie książki na miejscu w bibliotece.

Polecane lektury i terminy do konkursu „Mole książkowe” w roku szk. 2019/2020:
·         Frances Hodgson Burnett: Mały lord. (listopad /grudzień 2019)
·         Marek Kamiński: Marek – chłopiec, który miał marzenia. (styczeń/luty 2020)
·         Piotr Wojciechowski: Opowieści żółtego psa (marzec/kwiecień 2020) 
        Łukasz Wierzbicki: Afryka Kazika. (maj  2020)