czwartek, 17 października 2019

Międzyszkolny konkurs czytelniczy dla klas 4-8 "Pożeracze książek"


XI WROCŁAWSKI
    KONKURS
          „POŻERACZE KSIĄŻEK”

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR I PATRONAT
1.      Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37.
2.      Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta” oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
II. CELE KONKURSU
1.      Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
2.      Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
3.      Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

1.      Do Konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-8 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
2.      Konkurs trwa od października 2019 do maja 2020 r.
3.      Organizatorzy w październiku przesyłają do szkół dwie listy lektur- dla uczniów klas 4-6 i 7-8.
4.      Placówki, które chcą wziąć udział w Konkursie, powinny do końca listopada wypełnić zgłoszenie i wysłać je pocztą elektroniczną na adres beata.wisniewska@sp107.wroclaw.pl (załącznik nr1)
5.      Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.
6.      Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów Konkursu . Należy dokonać jednego z trzech zgłoszeń:
a.       dwóch uczestników z klas 4-6, lub
b.      dwóch uczestników z klas 7-8, lub
c.       jednego uczestnika z klas 4-6 i jednego uczestnika z klas 7-8
7.      Nazwiska i imiona uczniów (z podaniem klasy i numeru szkoły, której są reprezentantami) należy przesłać pocztą elektroniczną do 30 kwietnia 2020 roku.
8.      Uczestnicy Konkursu zobowiązani są dostarczyć oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące zgody na udział w konkursie, na publikację danych i przetwarzanie wizerunku (załącznik 2) w formie papierowej w dniu finału na ręce organizatorów. Brak oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem ucznia do udziału w finale Konkursu.
9.      Finał (bez dogrywki) odbędzie się 14 maja 2020 roku o godzinie 9.00 w Centrum Kreatywności TALENT, ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu.
10.  Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z ok. 40 zadań zamkniętych i otwartych (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur.
11.  W tym roku uczniowie klas 4-6 i 7-8 otrzymują inne testy, których treść jest związana z listą lektur dla odpowiedniej kategorii wiekowej. Czas pracy: 45 minut.
12.  Laureatami Konkursu „POŻERACZE KSIĄŻEK” zostają uczniowie, którzy zajęli 1, 2 i 3 miejsce w Konkursie.
13.  Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 107 (w zakładce: konkursy) po 20.05.2020 r.

IV. LEKTURY
Dla klas 4-6
1. Ożogowska Hanna Głowa na tranzystorach
2. Szczygielski Marcin Czarownica piętro niżej
3. Maleszka Andrzej Magiczne drzewo.cz.7 Świat ogromnych
4. Przybylski Maciej Honor Lontrusa
5. Bahdaj Adam Uwaga, czarny parasol!
6.  Riordan Rick  Percy Jackson i bogowie olimpijscy cz.1 Złodziej pioruna
7. Paver Michelle Kroniki Pradawnego Mroku cz.3 Pożeracz dusz
8. Ohlsson Kristina Szklane dzieci cz.2 Srebrny chłopiec
9. Flanagan John Drużyna cz.5 Góra Skorpiona
10. Cameron W. Bruce Był sobie pies

Dla klas 7-8  
1. Ryrych Katarzyna Jasne dni, ciemne dni
2. Szklarski Alfred Tajemnicza wyprawa Tomka
3. Ożogowska Hanna Głowa na tranzystorach 
4. Ciwoniuk Barbara Ania
5. Stelmaszyk Agnieszka Kroniki Archeo. cz.2 Skarb Atlantów
6. Paver Michelle Kroniki Pradawnego Mroku cz.3 Pożeracz dusz
7. Riordan Rick  Percy Jackson i bogowie olimpijscy cz.1 Złodziej pioruna
8. Christie Agata I nie było już nikogo
9. Collins Suzanne Igrzyska śmierci  cz. 2. W pierścieniu ognia
10. Flanagan John Drużyna cz.5 Góra Skorpiona