piątek, 22 maja 2020

W Od 25 maja uruchamiamy szkolną bibliotekę

KOCHANI CZYTELNICY!

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo wprowadziliśmy nowe zasady wypożyczania  i zwrotu książek:

 • W czasie pandemii zawieszony jest wolny dostęp do półek i korzystanie z czytelni. Książki zamówione przez czytelnika bibliotekarz zostawia na portierni.
 •  Obsługa czytelników będzie odbywać się przez okienko na portierni w godzinach od 8.00 do 15.00. Tu uczeń zostawia zwracane książki
   i odbiera zamówione.
 •  Do zwracanych książek uczeń dołącza  karteczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
 •  Przy okienku portierni może przebywać jeden uczeń lub rodzic (może być uczeń z rodzicem), pozostałe osoby oczekują na zewnątrz, zachowując bezpieczne odległości.
 •  Do szkoły wchodzimy zachowując ogólne zasady bezpieczeństwa (usta i nos zasłonięte maseczką, dezynfekcja rąk, zachowane odległości).
 • Uczniowie, którzy uczestniczą w szkole
   w konsultacjach, mogą zwrócić książki przez portiernię lub bezpośrednio w bibliotece (zgodnie ze wskazówkami bibliotekarek
   i
    instrukcją korzystania z wypożyczalni zamieszczoną przed biblioteką).
 • Wszystkie zwrócone książki poddawane są kwarantannie, która trwa 5 dni.
 • Uczeń może zarezerwować sobie książkę przez dziennik Vulcan, wysyłając zlecenie do bibliotekarki Joanny Sowy lub zostawić pisemne zamówienie w szkole na portierni. Książki będzie można odebrać z portierni następnego dnia w godzinach  10.30-15.00

Informujemy jednocześnie, że pomimo iż upłynął już termin zwrotu wypożyczonych przez Was książek, nie musicie ich przynosić do biblioteki teraz. Możecie wstrzymać się ze zwracaniem książek do czerwca, kiedy będziemy przyjmować od Was podręczniki. Wkrótce przekażemy harmonogram zwrotu podręczników oraz procedury z tym związane.